FANDOM


Sawmill

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Xưởng cưa : es: Es / Mx / Ve, fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl and en: Uk / Us

Xưởng cưa là công trình chung trên hòn đảo của bạn. Nó có thể được nâng cấp bởi tất cả các cư dân.Bạn có thể chỉ định số lượng các công nhân làm việc khai thác bằng cách sử dụng thanh trượt. Xưởng Thợ mộc giảm lượng gỗ tiêu thụ; Nhà Kiểm lâm làm tăng sảng lược gỗ khai thác.


Chi tiết nâng cấpSửa đổi


Extra Notes:

  1. 1,0 1,1 Dựa trên cơ sở đóng góp của hòn đảo - 16 thị trấn - khi người chơi không có tài trợ thì nó biến mất
  2. 2,0 2,1 Dựa trên Chi phí tích lũy của cấp xưởng cưa chia cho 16
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Nghiên cứu xong Trợ thủ.

Các công trình khác trên đảoSửa đổi