FANDOM


Sawmill.jpg

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Xưởng cưa : es: Spanish / Spain / Kingdom of Spain / Spanish / Mexico / United Mexican States / Spanish / Venezuela / Bolivarian Republic of Venezuela, fi: Finnish / Finland / Republic of Finland, fr: French / France / French Republic, hu: Hungarian / Hungary / Republic of Hungary, nl: Dutch / Netherlands / Kingdom of the Netherlands and en: English / Great Britain / English / United States

Xưởng cưa là công trình chung trên hòn đảo của bạn. Nó có thể được nâng cấp bởi tất cả các cư dân.Bạn có thể chỉ định số lượng các công nhân làm việc khai thác bằng cách sử dụng thanh trượt. Xưởng Thợ mộc giảm lượng gỗ tiêu thụ; Nhà Kiểm lâm làm tăng sảng lược gỗ khai thác.


Chi tiết nâng cấpsửa


Extra Notes:

  1. 1,0 1,1 Dựa trên cơ sở đóng góp của hòn đảo - 16 thị trấn - khi người chơi không có tài trợ thì nó biến mất
  2. 2,0 2,1 Dựa trên Chi phí tích lũy của cấp xưởng cưa chia cho 16
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Nghiên cứu xong Trợ thủ.

Các công trình khác trên đảosửa


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên