FANDOM


Vineyard

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Vườn nho : fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl and en: Uk / Us

Giới thiệu sửa

Nắng vàng chiếu xuống trên dải đất màu mỡ. Một mảnh đất tuyệt vời để trồng nho tươi. Rượu vang ép từ nho tươi, rồi đem phân phối trong quán rượu để người dân sung sướng. Máy ép nho sẽ giảm lượng nho tiêu thụ, Người trồn nho làm tăng sản lượng nho tươi.


Chi tiết nâng cấpsửa

Nếu Kỳ quan trên đảo là Small Khu vườn của Thần Dionysus (Khu vườn của Thần Dionysus) và tài nguyên trên đảo là Rượu vang thì sự khai thác Rượu vang được tăng 10%. Nếu đóng góp cầu phúc đầy đủ cho đảo, thì Kỳ quan sẽ ban phúc với lượng sản phẩm khai thác Rượu vang được nhân đôi trong 24 giờ.(ban phúc của kỳ quan không hoạt động tại thời điểm tháng tư 2009).


Những công trình khácsửa

Các công trình khác trên đảosửa


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên