FANDOM


Ngôn ngữ khác: en En, de De and [[w:c:fr.ikariam{{{6}}}|fr]] Fr

Trại lính/Ròng rọc
Barracks
Chức năng
Đào tạo các binh chủng
Điều kiện
Trống
Tài nguyên cần
Wood small Marble small


Để biết thông tin về các phiên bản trước có thể xem phiên bản 0.2.8 ở đây.


Trong trại lính, các thanh niên khỏe mạnh được đào tạo để trở nên những chiến sĩ sắc sảo. Chiến sĩ của bạn biết đánh kiếm, dùng giáo và sử dụng máy bắn đá, họ cũng có thể điều khiển an toàn những cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ nhất để chiến đấu trên cạn. Quân đội được đào tạo nhanh hơn khi bạn mở rộng trại lính của mình.Chi tiết nâng cấpSửa đổi

Lưu ý:
Nếu các biểu đồ dưới đây không phù hợp với biểu đồ ingame của bạn và bạn không muốn Rê chuột lên các chỉ số để xem cấp tiếp theo là bao nhiêu thì nhấn vào một trong những nghiên cứu sau đây nên là mức cao nhất mà bạn đã nghiên cứu để xem các điều kiện nghiên cứu đó:
Biểu đồ Chính   •   Biểu đồ Hình học   •   Biểu đồ Thước thủy cân bằng

Trại lính/Bảng nâng cấp/Ròng rọc  [edit]

  • Mỗi loại binh chủng bộ binh cần một Cấp tối thiểu của Trại lính: chỉ Trại lính đã được nâng cấp lên đủ cấp hoặc cấp cao hơn mới có thể đào tạo được binh chủng đó. Nâng cấp vượt qua cấp tối thiểu của một binh chủng sẽ giảm đáng kể thời gian đào tạo binh chủng đó, cho đến khi đạt Cấp tối ưu của Trại lính. Hơn nữa, nâng cấp Trại lính sẽ làm giảm thời gian xây dựng là 3% cho mỗi lần nâng cấp.

board.ikariam.org

Cấp Tài nguyên cần để xây Time small Binh chủng Cấp cần đạt
của Kho hàng [1]
Wood small Marble small
1 48 - 13m 12s Slinger 0
2 111 - 17m 24s - 0
3 191 - 22m 1s Swordsman 0
4 290 - 27m 6s Phalanx 0
5 411 - 32m 42s - 0
6 562 - 38m 50s Ram 0
7 750 - 45m 36s Archer 0
8 982 - 53m 3s - 0
9 1.271 174 1h 1m Cook 0
10 1.628 422 1h 10m - 0
11 2.072 730 1h 20m Catapult 0
12 2.622 1.111 1h 31m Gunsman 1
13 3.303 1.583 1h 43m - 1
14 4.149 2.169 1h 56m - 1
15 5.197 2.896 2h 10m Gyrocopter 1
16 6.497 3.797 2h 26m Doctor 1
17 8.109 4.914 2h 44m - 1
18 10.107 6.300 3h 3m - 1
19 12.586 8.019 3h 24m Steam Giant 2
20 15.659 10.149 3h 48m - 2
21 19.470 12.790 4h 13m - 3
22 24.196 16.067 4h 42m Bombardier 3
23 30.055 20.129 5h 13m - 4
24 37.321 25.166 5h 47m Mortar 5
      Chỗ này dành cho các cấp từ 29 đến 56      
      khi chúng có khả năng đạt đến      
Cấp Wood small Marble small Time small Binh chủng Cấp cần đạt
của Kho hàng [1]
Tài nguyên cần để xây


Ghi chú:

Đây là thông số của Trại lính
  -- Phiên bản 0.3.0.  


Thời gian đào tạo quân lính  [edit]

Bảng này liệt kê thời gian đào tạo cho mỗi binh chủng ứng với chức năng từng cấp của Trại lính. Cấp Phụ trợ-tối ưu của Trại lính (nếu gia tăng sẽ làm giảm đáng kể thời gian xây dựng) được ghi bằng chữ đậm.


Bảng này cần phải được cập nhật để phản ánh những thay đổi mới hơn.

Cấp Slinger Swordsman Phalanx Archer Gunsman Gyrocopter Steamgiant Bombardier Ram Catapult Mortar Medic Cook Cấp
1 00:20:38 - - - - - - - - - - - - 1
2 00:17:11 - - - - - - - - - - - - 2
3 00:16:30 00:16:17 - - - - - - - - - - - 3
4 00:15:51 00:13:34 00:30:02 - - - - - - - - - - 4
5 00:15:13 00:13:02 00:25:02 - - - - - - - - - - 5
6 00:14:36 00:12:31 00:20:51 - - - - - 00:33:12 - - - - 6
7 00:14:01 00:12:01 00:20:01 00:24:29 - - - - 00:27:40 - - - - 7
8 00:13:28 00:11:32 00:19:13 00:20:24 - - - - 00:23:03 - - - - 8
9 00:12:55 00:11:04 00:18:27 00:17:00 - - - - 00:22:08 - - - 01:52:00 9
10 00:12:24 00:10:38 00:17:43 00:14:10 - - - - 00:21:15 - - - 00:58:26 10
11 00:11:55 00:10:12 00:17:01 00:13:36 - - - - 00:20:42 00:49:38 - - 00:56:06 11
12 00:11:26 00:09:48 00:16:20 00:13:04 00:15:09 - - - 00:19:35 00:41:22 - - 00:53:52 12
13 00:10:59 00:09:24 00:15:41 00:12:33 00:12:38 - - - 00:18:48 00:34:28 - - 00:51:42 13
14 00:10:32 00:09:02 00:15:03 00:12:02 00:10:31 - - - 00:18:03 00:33:06 - - 00:49:38 14
15 00:10:07 00:08:40 00:14:27 00:11:34 00:10:06 00:28:44 - - 00:17:20 00:31:46 - - 00:47:39 15
16 00:09:43 00:08:19 00:13:52 00:11:06 00:09:42 00:23:57 - - 00:16:38 00:30:30 - 05:40:00 00:45:45 16
17 00:09:19 00:07:59 00:13:19 00:10:39 00:09:19 00:19:57 - - 00:15:58 00:29:17 - 04:43:00 00:43:55 17
18 00:08:57 00:07:40 00:12:47 00:10:14 00:08:56 00:19:10 - - 00:15:20 00:28:07 - 03:56:00 00:42:10 18
19 00:08:36 00:07:22 00:12:16 00:09:49 00:08:35 00:18:24 00:43:07 - 00:14:43 00:26:59 - 03:17:00 00:40:28 19
20 00:08:15 00:07:04 00:11:47 00:09:26 00:08:14 00:17:40 00:35:56 - 00:14:08 00:25:54 - 02:44:00 00:38:51 20
21 00:07:55 00:06:46 00:11:19 00:09:03 00:07:55 00:16:57 00:29:57 - 00:13:34 00:24:52 - 02:16:00 00:37:18 21
22 00:07:36 00:06:31 00:10:52 00:08:41 00:07:36 00:16:17 00:24:57 ?00:00:00 00:13:01 00:23:53 - 01:54:00 00:35:49 22
23 00:07:18 00:06:15 00:10:25 00:08:20 00:07:17 00:15:37 00:23:58 00:54:00 00:12:30 00:22:55 - 01:35:00 00:34:23 23
24 00:07:00 00:06:00 00:10:00 00:08:00 00:07:00 00:15:00 00:23:00 00:45:00 00:12:00 00:22:00 00:34:00 01:19:00 00:33:00 24
25 00:06:44 00:05:46 00:09:36 00:07:41 00:06:43 00:14:24 00:22:05 00:43:12 00:11:31 00:21:08 00:32:39 01:06:00 00:31:41 25
26 00:06:28 00:05:32 00:09:13 00:07:23 00:06:27 00:13:49 00:21:12 00:41:29 00:11:04 00:20:17 00:31:21 00:55:02 00:30:25 26
27 00:06:12 00:05:19 00:08:51 00:07:05 00:06:12 00:13:16 00:20:21 00:39:49 00:10:37 00:19:28 00:30:05 00:45:52 00:29:12 27
Cấp Slinger Swordsman Phalanx Archer Gunsman Gyrocopter Steamgiant Bombardier Ram Catapult Mortar Medic Cook Cấp


Trọng tải chở quân bằng thuyền  [edit]

Trong Phiên bản 2.8, mỗi đơn vị quân lính sẽ chiếm chỗ bằng 1 thùng hàng, vì vậy bạn có thể chở 300 người ném đá, hoặc 300 người máy hơi nước trên một chiếc tàu hàng.

Nay thì một giá trị thùng hàng đã được thêm vào cho các đơn vị trong Phiên bản 3.0. Do đó, quân lính bây giờ cồng kềnh hơn nên mất thêm không gian, và khó tải hết vào tàu hàng, cho nên sẽ chở được ít lính hơn.

Quân lính Thùng hàng Quân lính / mỗi tàu Cư dân Cư dân / mỗi tàu
Slinger 3 166 1 166
Swordsman 5 100 2 200
Phalanx 12 41 3 123
Archer 8 62 3 186
Gunsman 13 38 4 152
Gyrocopter 12 41 4 164
Steamgiant 23 21 12 252
Bombardier 33 15 8 120
Ram 14 35 8 280
Catapult 22 22 6 132
Mortar 54 9 10 90
Medic 14 35 1 35
Cook 22 22 1 22
Quân lính Thùng hàng Quân lính / mỗi tàu Cư dân Cư dân / mỗi tàu


Những tòa nhà  [edit]


Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>