FANDOM


Các phiên bản
0.4.x
0.3.x
0.2.x
0.1.x

Các gói lập trình bổ sung tính năng và sửa lỗi cho trò chơi


Thay đổi trong V. 0.3.5 sửa

Ngày phát hành
  -- 20.07.2010  

Tính năng sửa

 • Khi một công trình đang được nâng cấp, giá cho lần nâng cấp tiếp theo sẽ được hiển thị
 • Vàng hiển thị trong tòa thị chính sẽ không có lương quân đội (chỉ có thu nhập và lương cho các nhà khoa học trong nghiên cứu). Ở menu bên trái của tòa thị chính sẽ có một liên kết đến tổng quan tài chính.
 • Quân triển khai trên đảo liên minh chỉ có thể chạy khỏi một trận chiến thông qua màn hình `Xem quân đội`. Tuy nhiên, cũng có thể thực hiện qua nhà cố vấn quân sự. Quân lính/tàu thuyền sẽ hiển thị trong trang di chuyển quân trong thời gian diễn ra trận chiến.
 • Thay đổi trong hệ thống chiến đấu. Khi các vị trí trong chiến trường đã đầy, thì nhóm mạnh nhất sẽ được chọn nếu có vài nhóm binh cùng chủng loại. Ví dụ, có chỗ trống trong tuyến chính với 20 người máy hơi nước và một với 30, thì nhóm 30 sẽ được tham gia trước.
 • Người chơi sẽ nhận được tin nhắn khi tuyến giao thương sắp hết hiệu lực trong vòng 24 giờ tới.
 • Trong trang `Quân lính trong thành phố`, có thêm một lựa chọn để tấn công tàu của người đang chiếm cảng nếu thành phố bị chiếm đóng có tàu của họ trong cảng.
 • Khi một công trình đang được nâng cấp, giá cho lần nâng cấp tiếp theo sẽ được hiển thị
 • Vàng hiển thị trong tòa thị chính sẽ không có lương quân đội (chỉ có thu nhập và lương cho các nhà khoa học trong nghiên cứu). Ở menu bên trái của tòa thị chính sẽ có một liên kết đến tổng quan tài chính.
 • Quân triển khai trên đảo liên minh chỉ có thể chạy khỏi một trận chiến thông qua màn hình `Xem quân đội`. Tuy nhiên, cũng có thể thực hiện qua nhà cố vấn quân sự. Quân lính/tàu thuyền sẽ hiển thị trong trang di chuyển quân trong thời gian diễn ra trận chiến.
 • Thay đổi trong hệ thống chiến đấu. Khi các vị trí trong chiến trường đã đầy, thì nhóm mạnh nhất sẽ được chọn nếu có vài nhóm binh cùng chủng loại. Ví dụ, có chỗ trống trong tuyến chính với 20 người máy hơi nước và một với 30, thì nhóm 30 sẽ được tham gia trước.
 • Người chơi sẽ nhận được tin nhắn khi tuyến giao thương sắp hết hiệu lực trong vòng 24 giờ tới.
 • Trong trang `Quân lính trong thành phố`, có thêm một lựa chọn để tấn công tàu của người đang chiếm cảng nếu thành phố bị chiếm đóng có tàu của họ trong cảng.

Sửa lỗi sửa

 • Lỗi hiển thị tọa độ đảo 3 dạng
 • Mất quân lính của thành phố bị xóa.
 • Lỗi hiển thị trong trang hướng dẫn.
 • Lỗi dù không có quân lính của người chiếm đóng trong thành phố, thì thành phố này cũng không bị cướp hoặc chiếm đóng bởi người chơi khác
 • Lỗi hiển thị trong trang changelog.
 • Lỗi ghi chú liên quan đến ký tự ‘+’ và ‘&’.
 • Lỗi dù đang có quyền triển khai quân liên minh, binh lính vẫn bị gửi về sau khi đi cướp với thông báo ‘Quân đội ở X không đó quyền đóng quân và đã bị giải tán’.
 • Quyền chiếm đóng không bị mất khi chiếm đóng một thành phố khác từ thành phố đang chiếm đóng.
 • Nếu người phòng thủ không có quân lính nhưng vẫn thắng nhờ tường thành, báo cáo chiến tranh ghi ‘Người chiến thắng: Người chơi bị xóa’ thay vì tên của người phòng thủ.
 • Nếu tường thành là đơn vị cuối cùng còn tồn tại sau trận chiến, phe tấn công cũng như phe phòng thủ đều bị thông báo là phe thua.
 • Tàu đóng quân ở thành phố khác trong quyền triển khai quân liên minh, không hiển thị trong ‘Quân lính trong thành phố’.
 • Lỗi hiển thị đức tin trong đền thờ
 • Lỗi tính đức tin trong đền thờ.
 • Thời gian di chuyển hiển thị sai nếu có pháo thủ đi kèm.
 • Liên kết đảo đã bị chiếm đóng sau đó không thể xóa.
 • Khi gửi quân, hiển thị lương cần thiết chưa được tính phần thưởng khi có các công trình nghiên cứu liên quan.
 • Phép của Poseidon không hoạt động.
 • Quân lính hoặc tàu thuyền tấn công chính quân của mình hoặc quân của liên minh.
 • Tu sỹ không được tính vào điểm số.
 • Lỗi hiển thị trong trang ‘quân lính trong thành phố’.
 • Lỗi trong tính năng ‘rút quân’.
 • Tu sỹ bị thiếu trong trang dân cư.
 • Trong một số trường hợp, người chơi chỉ xem được báo cáo một số dòng sau khi bắt đầu tham gia trận chiến.
 • Số thành phố trên đảo không hiển thị đúng trong bản đồ thế giới.
 • Nếu người chơi có nhiều thành phố trên đảo, tác dụng của phép mầu giảm thời gian `tái kích hoạt` không được giảm như đề cập trước đây trong Ikipedia last saved version 1 2010-07-09 11:29:22 Review
 • Lỗi hiển thị tọa độ đảo 3 dạng
 • Mất quân lính của thành phố bị xóa.
 • Lỗi hiển thị trong trang hướng dẫn.
 • Lỗi dù không có quân lính của người chiếm đóng trong thành phố, thì thành phố này cũng không bị cướp hoặc chiếm đóng bởi người chơi khác
 • Lỗi hiển thị trong trang changelog.
 • Lỗi ghi chú liên quan đến ký tự ‘+’ và ‘&’.
 • Lỗi dù đang có quyền triển khai quân liên minh, binh lính vẫn bị gửi về sau khi đi cướp với thông báo ‘Quân đội ở X không đó quyền đóng quân và đã bị giải tán’.
 • Quyền chiếm đóng không bị mất khi chiếm đóng một thành phố khác từ thành phố đang chiếm đóng.
 • Nếu người phòng thủ không có quân lính nhưng vẫn thắng nhờ tường thành, báo cáo chiến tranh ghi ‘Người chiến thắng: Người chơi bị xóa’ thay vì tên của người phòng thủ.
 • Nếu tường thành là đơn vị cuối cùng còn tồn tại sau trận chiến, phe tấn công cũng như phe phòng thủ đều bị thông báo là phe thua.
 • Tàu đóng quân ở thành phố khác trong quyền triển khai quân liên minh, không hiển thị trong ‘Quân lính trong thành phố’.
 • Lỗi hiển thị đức tin trong đền thờ
 • Lỗi tính đức tin trong đền thờ.
 • Thời gian di chuyển hiển thị sai nếu có pháo thủ đi kèm.
 • Liên kết đảo đã bị chiếm đóng sau đó không thể xóa.
 • Khi gửi quân, hiển thị lương cần thiết chưa được tính phần thưởng khi có các công trình nghiên cứu liên quan.
 • Phép của Poseidon không hoạt động.
 • Quân lính hoặc tàu thuyền tấn công chính quân của mình hoặc quân của liên minh.
 • Tu sỹ không được tính vào điểm số.
 • Lỗi hiển thị trong trang ‘quân lính trong thành phố’.
 • Lỗi trong tính năng ‘rút quân’.
 • Tu sỹ bị thiếu trong trang dân cư.
 • Trong một số trường hợp, người chơi chỉ xem được báo cáo một số dòng sau khi bắt đầu tham gia trận chiến.
 • Số thành phố trên đảo không hiển thị đúng trong bản đồ thế giới.
 • Nếu người chơi có nhiều thành phố trên đảo, tác dụng của phép mầu giảm thời gian `tái kích hoạt` không được giảm như đề cập trước đây trong Ikipedia

Thay đổi trong V. 0.3.4 sửa

Ngày phát hành
  -- 07.05.2010  


Tính năng sửa

 • Thông tin bảo vệ dữ liệu có thể được xem trong game.
 • không được rút quân từ thành phố đang triển khai quân thông qua trang quân đội nếu thành phố của bạn cũng đang bị chiếm đóng hoặc khóa cảng trừ trường hợp 2 thành phố nằm trên cùng đảo.
 • Có thể rút quân cục bộ từ một trận chiến ở nơi đóng quân.

Sửa lỗi sửa

 • Lượng tài nguyên an toàn trong kho không chính xác khi cướp của người chơi trong trạng thái inactive (0,75% thay vì 1%)
 • Tính điểm sai trong nghiên cứu tương lai.
 • Xuất hiện trang trắng khi bỏ một thành phố.
 • Vẫn có thể bán hàng khi đang phá bỏ trạm giao dịch.
 • Lỗi gửi điệp viên khi bạn không có đủ vàng.
 • Tấn công kẻ địch mạnh hơn không làm giảm nhuệ khí.
 • Hiển thị sai ở phần ghi chú cá nhân.
 • Nếu một trận chiến quân công thành không còn sống thì cả 2 quân đều thua. Bây giờ thì bên phòng thủ sẽ chiến thắng.
 • Nếu cả 2 bên gây ra cùng thiệt hại hoặc tỏn thất trong một vòng đấu chúng ta gặp trường hợp làm cho nhuệ khí thay đổi Trong trường hợp cùng tổn thất: "Phe tấn công sẽ giảm 50 điểm nhuệ khí." Trong trường hợp gây cùng thiệt hại: "Phe tấn công sẽ giảm 50 điểm nhuệ khí."
 • Thực hiện tấn công "nhanh" với 1 loại quân và 1 loại quân hỗ trợ.
 • Báo cáo chiến đấu hiển thị lỗi.
 • Lỗi hiện thị kí tự khi kết nổi facebook.
 • Lỗi gây hỏng chiến trường.
 • Trong trường hợp người phòng thủ không có quân lính có thể họ sẽ không có báo cáo mà chỉ hiện "Quân đội của bạn đã bị mất".
 • Lỗi người chơi không tự động ngưng chế độ nghỉ sau 30 ngày.
 • Trong trường hợp lương bị sai , sẽ được tự động điều chỉnh 1 ngày 1 lần.

Thay đổi trong V. 0.3.3 sửa

Ngày phát hành
  -- 08.04.2010  


Tính năng sửa

 • Dễ dàng mời bạn bè tham gia chơi hơn: Sẽ có một bảng chọn mới là ‘Mời bạn bè’ dưới mục ‘Tuỳ chọn’. Bạn sẽ thấy ở đó có một đường link mà bạn có thể gửi cho bạn bè. Nếu họ đăng ký Ikariam thông qua đường link đó, thành phố đầu tiên của họ ở gần thủ đô của bạn nhất mức có thể
 • Người chơi đã kích hoạt chế độ nghỉ phép, bất hoạt hoặc bị ban sẽ không được tính vào đức tin trên đảo nữa.
 • Thay đổi làng Barbarian: Cấp cao nhất của làng Barbarian được tăng từ 10 lên 15. Tuy nhiên những người chơi đã đánh xong làng này ở bản cũ sẽ không thấy các cấp mới, cũng như tài nguyên sẽ giảm xuống. Tài nguyên cướp được cũng thay đổi, làng Barbarian sẽ tạo ra cẩm thạch trước pha lê. Barbarian bây giờ luôn luôn có đủ sĩ khí.
 • Vài thay đổi nhỏ cho tổng quan xây dựng
 • Thay đổi sĩ khí trong trận đánh: Quân đội không có sĩ khí riêng mà kết nối với người chơi. Chiến báo chi tiết cũng sẽ thay đổi hiển thị cho phù hợp với tác động đó. Thêm nữa, sĩ khí của các hiệp sẽ được liệt kê dưới dạng biểu đồ cũng như dưới dạng văn bản (chi tiết hiện ra khi di chuột vào đồ thị).
 • Hoạt động của tàu thuyền khi tới một thành phố thay đổi: Trước đây, tàu thuyền của đối thủ có thể đi qua cảng bị phong toả, nhưng sau khi thay đổi, chúng phải là đồng minh với lực lượng phong tỏa để có thể vượt qua. Cướp bóc và chiếm đóng xuất phát cùng đảo vẫn không bị ảnh hưởng vì chúng không đi qua cảng.
 • Bên phòng thủ sẽ không thể chạy khỏi trận chiến bằng cách làm một nhiệm vụ khác nữa. Thay vào đó, chúng chỉ có thể rút lui giống bên tấn công, tức là phải sống sót qua hiệp đấu. Lực lượng đóng quân đang chiến đấu sẽ không hiện trong mục quân lính trong thành phố nữa mà sẽ hiện trong cố vấn quân đội như là đang thực hiện nhiệm vụ: ‘Lực lượng đóng quân đang phòng thủ thành phố’ hay ‘Lực lượng đóng quân đang phòng thủ cảng’.
 • Trại lính và xưởng đóng tàu được điều chỉnh lại. Các đơn vị quân đội hay tàu chiến không được xây dựng riêng lẻ mà chỉ sẵn sàng khi toàn bộ một việc xây dựng hoàn tất. Có thể đặt tới 3 công việc xây dựng quân đội/tàu thuyền một lúc.
 • Danh sách xây dựng cho điệp viên: Vài điệp viên có thể được đào tạo cùng một lúc. Các điệp viên không còn được hoàn thành huấn luyện riêng lẻ nữa mà chỉ sẵn sàng khi toàn bộ việc huấn luyện hoàn tất. Có thể đặt tới 3 việc huấn luyện điệp viên cùng một lúc.
 • Quy mô thí nghiệm bị hạn chế. Trước đây, mức sử dụng pha lê cho thí nghiệm luôn luôn tăng nhưng giờ sẽ giới hạn ở mức 300 000 pha lê, tương đương với 150 000 điểm nghiên cứu.
 • Cướp bóc thành phố không có quân lính sẽ dễ dàng hơn. Nếu một người chơi không có quân lính, trận chiến sẽ kết thúc khi có một lỗ thủng trên tường thành (giả thiết là có tường thành).
 • Kho hàng: Lượng tài nguyên an toàn trong kho chứa tăng từ 1% lên 6% sức chứa của kho hàng. Lượng tài nguyên an toàn khi dùng chức năng chống cướp của Ambrosia cũng tăng lên tương ứng. Khi một người chơi rơi vào trạng thái bất hoạt, các giá trị đó sẽ trở lại như trước đây. Lượng tài nguyên an toàn trong kho chứa chỉ tính bởi 4 kho cấp độ cao nhất trong thành phố. Các kho khác chỉ có thể giữ tài nguyên thông thường (không giữ tài nguyên an toàn)
 • Thêm bảng xếp hạng: Có thêm hai bảng xếp hạng mới. Trong bảng xếp hạng ‘đóng góp’, những tài nguyên đóng góp cho việc mở rộng mỏ tài nguyên và di tích sẽ được đưa lên. Vì tất cả đóng góp của ngươi chơi đều được lưu lại, bạn sẽ được ghi nhận con số đóng góp chính xác khi cập nhật. Trên bảng xếp hạng ‘tiêu thụ’, tất cả tài nguyên đã sử dụng cho quân đội hay xây dựng đều được tính. Việc mất quân không làm giảm điểm xếp hạng này. Điểm tiêu thụ ban đầu của những người đang chơi sẽ được lấy từ điểm ‘bậc thầy xây dựng’ cộng với điểm ‘tiêu thụ’.
 • Lương cho quân lính thay đổi. Lương sẽ được trừ vào kho vàng hàng giờ thay vì mỗi 20 phút. Tuy nhiên, lương sẽ được tính chính xác theo thời gian sử dụng. Ví dụ như nếu quân đội hành quân trong 30’ thì sẽ chỉ tính lương gấp đôi cho 30’ đó.
 • Nếu quân đội của người tấn công rút lui trong trận đánh, sẽ tốn nhiều thời gian hơn để trở về nhà.
 • Một số thay đổi trong mã nguồn game giúp tăng cường khả năng hiển thị.
 • Trang tài khoản được sửa lại
 • Trang phân bố điểm ngoại giao trong tòa đại sứ của chủ liên minh được thiết kế lại.

Sửa lỗi sửa

 • Lỗi tính toán trong thời gian di chuyển của quân đội khi rút lui từ thành phố bị chiếm đóng đã được sửa.
 • Lỗi hỗn hợp xuất hiện khi sắp xếp quân đội cho trận chiến.
 • Lỗi hỗn hợp xuất hiện khi bỏ một thành phố.
 • Lỗi hỗn hợp trong hiển thị.


Thay đổi trong V. 0.3.2 sửa

Ngày phát hành
  -- 02.09.2009  

Tính năng sửa

 • Chế độ nghỉ thay đổi: Người chơi từ nay sẽ luôn có thế kích hoạt chế độ nghỉ. Tàu thuyền và quân lính trên đường tới thành phố khác sẽ hoàn tất nhiệm vụ đang thực hiện. Tuy nhiên nhiệm vụ mới chỉ có thể bắt đầu khi nhiệm vụ đang thực hiện đã được hoàn tất. Binh lính và quân tại trạm (ví dụ tàu của người chơi ở chung) hiện trên đường ở đâu đó có thể bị thất lạc. Công trình xây dựng được ngưng lại khi bạn kích hoạt chế độ nghỉ và tiếp tục khi bạn kết thúc.
 • Gấp đôi sức chứa: Một ít Ambrosia cho phép bạn tăng gấp đối lượng hàng an toàn trong nhà kho khỏi bị cướp.
 • Bảo vệ người mới: Những người chơi mới đăng ký sẽ không bị tấn công cho đến khi nhà chính được xây đến cấp 4, họ có thể tấn công người chơi khác hoặc mở thuộc địa thứ nhất. Người chơi đã kích hoạt tài khoản Premium sẽ được an toàn tới cấp 6. Nếu một người chơi vào trạng thái bất hoạt (i), chế độ bảo vệ sẽ mất đi, quân đội không thể triển khai tại thành phố của người chơi đang trong chế độ bảo vệ, cũng như họ không thể tấn công vào nơi đầu tiên.
 • Hệ thống giao dịch được cải tiến: Tìm kiếm giao dịch sẽ cho kết quả hiển thị kích thước của cảng dịch tại thành phố giao dịch. Nhờ đó mà thời gian cho một chuyến giao dịch có thể tính được.
 • Hệ thống nghiên cứu được cải tiến: Trước đây người chơi chỉ có thể chọn lĩnh vực nghiên cứu. Điểm nghiên cứu được tính vào lĩnh vực này và công trình được tự động nghiên cứu. Từ nay, tất cả mọi người chơi (nhận yêu cầu cho nghiên cứu để xem xét) có thể chuyển điểm nghiên cứu vào lĩnh vực tùy ý. Điểm nghiên cứu vẫn tăng như trước đây, Nếu nhà khoa học tạo ra càng nhiều điểm nghiên cứu, điểm này có thể được chuyển cho nghiên cứu tại nhà nghiên cứu. Tính năng dùng pha lê để nghiên cứu được bỏ đi.
 • Diễn đàn đảo: Mỗi hòn đảo sẽ có một diễn đàn nhỏ, có thể được dùng bởi mọi người chơi có thành phố trên hòn đảo này. Diễn đàn có thể vào từ trang hòn đảo.
 • Phép mầu: Mọi hòn đảo có phép mầu với những tác dụng riêng biệt. Người chơi có thể xây đền thờ trong thành phố của mình, tại đây các cư dân thành phố có thể trở thành những vị tu sỹ. Số lượng tu sỹ tối đa dựa vào sự nâng mở rộng công trình. Tu sỹ sẽ tạo ra niềm tin phép mầu qua khoảng thời gian xác định và có giới hạn (dựa vào cấp độ của phép mầu và dân số tối đa của tất cả thành phố trên đảo). Niềm tin này sẽ giảm nếu một tu sỹ bị chuyển khỏi đền thờ hoặc giới hạn bị thay đổi. Mọi phép mầu đều có tối đa là 5 cấp độ và có thể được nâng cấp bởi toàn cộng đồng trên đảo. Tuy nhiên để làm được điều này, cần phải đóng góp các tài nguyên quý. Có thể đóng bất cứ loại tài nguyên quý nào nhưng không thể là loại tài nguyên có thể khai thác trên đảo đó. Ví dụ trên đảo cẩm thạch, chỉ có thể đóng góp bằng rượu, pha lê hoặc lưu huỳnh. 5 cấp độ sẽ quyết định sức ảnh hưởng của phép mầu. Người chơi có thể kích hoạt các tác dụng của phép mầu ở cấp độ khác nhau khi các tu sỹ từ mọi thành phố đã đạt được đủ niềm tin cần thiết cho cấp độ đó. Kích hoạt này sẽ không làm giảm niềm tin! Mọi người chơi có thể kích hoạt các tác dụng của phép mầu không phụ thuộc vào người chơi khác trên cùng đảo. Phép mầu ảnh hưởng đến toàn bộ tài khoản của người chơi (tất cả quân đội, tàu thuyền và thành phố). Có giới hạn về khoảng thời gian ảnh hưởng của phép mầu (thường kéo dài 2 giờ) và không thể kích hoạt phép mầu lại lần nữa trong khoảng nhiều giờ sau đó (thường là 20 giờ). Tác dụng của phép lần trước sẽ hoàn toàn kết thúc.
 • Hệ thống chiến đấu được điều chỉnh: Thứ tự các đơn vị và trận đánh hoàn toàn thay đổi. Có những vị trí hoặc tuyến chiến đấu khác nhau dành cho các loại quân lính khác nhau. Các bộ binh hạng nặng thì ở tiền tuyến trên đường chiến đấu chính. Ở bên cạnh các bộ binh hạng nặng là bộ binh hạng nhẹ và ở tuyến sau là những binh chủng tầm xa. Tường thành phải được chọc thủng thì một trận đánh mới có thể bắt đầu trong một thành phố. Khi một bên đánh bại đối thủ ở đường chiến đấu chính, trận chiến sẽ kết thúc. Nếu không có đủ bộ binh hạng nặng có sẵn, đường chiến đấu này sẽ được tiếp quản bởi các binh chủng khác mà khó có thể giành thắng lợi trong cận chiến. Thành phố ở bất kỳ cấp độ nào đều có hạn chế về số các vị trí chiến đấu. Các đơn vị không thể đóng quân tại bất kỳ đâu trên chiến tuyến, sẽ không tham gia vào vòng chiến, nhưng sẽ chờ đợi để thay thế khi cần. Các chỉ số của các đơn vị quân lính đã hoàn toàn thay đổi, bao gồm cả chi phí huấn luyện và tiền lương. Nhìn chung, các chi phí này giảm. Hệ thống chiến đấu được mô tả chi tiết hơn trong Ikipedia.
 • Binh chủng mới người ném lao: Người ném lao là đơn vị bộ binh mới.
 • Hướng dẫn cho người mới: Một hướng dẫn gồm 8 bước đã được thêm vào game. Trong hướng dẫn, các cố vấn sẽ hướng dẫn các bước quan trọng để bạn có thể nắm được và bắt đầu tham gia game.
 • Thành phố hoang: Sẽ có một thành phố hoang trên hòn đảo của thành phố thủ đô của người chơi. Nó có thể bị cướp 10 lần. Tài nguyên và sức mạnh của thành phố hoang tăng lên qua mỗi lần tấn công. Nhớ đó có thể thử hệ thống quân sự mà không gây thù chuốc oán với ai :D
 • Tin tức: Một hệ thống mới đã được đưa vào để chúng tôi có thể trực tiếp gửi đến bạn những tin tức mới nhất của game.
 • Liên kết nhanh trong bản đồ thế giới: đây là một danh sách thả trong bản đồ thế giới; bạn có thể quyết định hòn đảo nào làm trung tâm ở đây. Hoàn đảo mà bạn có thành phố hoặc quân đội đang đóng sẽ được tự động thêm vào. Ngoài ra bạn có thể thêm vào 5 hòn đảo khác, nếu bạn có tài khoản premium bạn có thể thêm đến 25 hòn đảo.

Sửa lỗi sửa

 • Bán hàng tại trạm giao dịch sẽ không bị mất khi phá hủy đi công trình này
 • Quân lính rút về sai thành phố
 • Lỗi khi đánh dấu tin nhắn ở thành phố mới
 • Lỗi hiển thị trong xưởng
 • Vật phẩm văn hóa có thể được chấp nhận nhiều lần
 • Người dân bỏ đi khi liên minh tấn công từ thành phố này
 • Khi sự tăng trưởng thành phố trì trệ, biểu tượng mặt buồn hiển thị


Thay đổi trong V. 0.3.1 sửa

Ngày phát hành
  -- 29.04.2009  

Tính năng sửa

 • Danh sách công trình: người chơi với tài khoản premium có thể liệt kê ra 4 công trình cần xây dựng trong bảng này. Các công trình này sẽ tự động lần lượt được xây dựng. Người chơi cũng có thể hủy bỏ công trình trong danh sách này. Tài nguyên chỉ phải trả khi công trình đã bắt đầu xây dựng.
 • Toàn bộ trang tổng quan của người chơi sử dụng premium đã được chỉnh sửa, có thêm nhiều thông tin hơn, ví dụ như còn bao lâu thì rượu trong thành phố sẽ cạn.
 • Hiệp ước quân sự: Hiệp ước quân sự bây giờ đã có tên thích hợp hơn là `quyền đóng quân`.
 • Chiếm đóng: Người chơi có thể chiếm đóng các thành phố khác và sử dụng các thành phố đó như căn cứ để thực hiện các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, các đơn vị chiếm đóng sẽ tính chi phí gấp đôi, giống như trong những nhiệm vụ khác. Nếu bạn sự dụng căn cứ chiếm đóng này để thực hiện các vụ cướp, thành phố bị chiếm đóng sẽ nhận được 10% số hàng cướp được. Người chơi chỉ có thể chiếm đóng số thành phố theo cấp độ của cung điện. Thêm nữa, thành phố bị chiếm đóng có thể được sử dụng để làm căn cứ cho cả liên minh.
 • Không hạn chế thời gian đóng quân tại các thành phố cùng LM, các thành phố bị chiếm đóng bởi chính người chơi hay bất cứ người chơi nào cùng LM
 • `Timer in Tab` : một đồng hồ đếm ngược chỉ ra còn bao lâu thì công trình xây dựng sẽ hoàn thành.
 • Đồ họa mới cho các hòn đảo: Có 5 hình dạng khác nhau cho các hòn đảo, tương ứng cho bản đồ thế giới.
 • Sửa đổi cách nhìn đối với đảo: phong tỏa bến cảng, chiến trận hay chiếm đóng một thành phố sẽ được hiện thị. Chỉ có những người chơi cùng đảo hoặc những thành viên cùng LM với chủ thành phố bị chiếm đóng, chiến tranh hay phong tỏa cảng hoặc có điệp viên trên đảo mới thấy được.
 • Quyền đóng quân : Nếu một người chơi có quyền đóng quân với thành phố của người chơi khác, người chơi này có thể đưa lực lượng của mình đến và sử dụng thành phố này như một căn cứ.
 • Thêm điểm số mới: Có thêm 3 hệ thống điểm mới, tuy nhiên sẽ không được tính vào tổng điểm. Điểm tấn công : bạn sẽ nhận được điểm cho mỗi đơn vị quân địch mà bạn hạ được khi là phe tấn công. Điểm phòng thủ: bạn sẽ nhận được điểm cho mỗi đơn vị quân địch mà bạn hạ được khi là phe phòng thủ. Điểm giao thương: bạn sẽ nhận được điểm cho mỗi hành động giao thương thành công thông qua trạm giao dịch. Để cho phép người chơi mới một thứ hạng tốt, 3 cách tính điểm này phụ thuộc vào thời gian, ví dụ trận chiến càng kéo dài, số điểm bạn nhận được càng ít.
 • Lưu trữ: Giờ đây bạn có thể lưu lại báo cáo chiến trận, báo cáo của điệp viên hay là các tin nhắn trong game với mức giá 1 Ambrosia. Mục lưu trữ có thể chứa 1000 tin.
 • Với 1 Ambrosia, người chơi có thể có thêm thông tin về lực lượng quân sự đang tấn công mình
 • Ghi chú: Thông qua menu `Notes` bạn có thể ghi lại những ghi chú cần thiết (cho phep 200 ký tự). Bạn có thể ghi lại nhiều ký tự hơn nếu có tài khoản premium (8192 ký tự).
 • Sức chứa cơ bản đã được điều chỉnh. Bây giờ là 1500 đơn vị đối với tất cả loại tài nguyên.

Sửa lỗi sửa

 • Sửa lỗi hiển thị sai các tọa độ trong trang báo cáo quân sự.
 • trong một số trường hợp các tin viết ở mục tàu giao thương khi quân địch trở về được gửi nhầm cho người chơi khác
 • Thời gian nghiên cứu còn lại không được hiển thị trong Viện nghiên cứu, nếu thành phố đó không có bất kỳ nhà nghiên cứu nào, thậm chí nếu có nhà nghiên cứu trong các thành phố khác của bạn.
 • Báo lỗi trong Tòa đại sứ ở trình duyệt IE6
 • Lỗi cướp bóc xảy ra khi thành phố ban đầu được đặt dưới sự bảo vệ cảng của một đạo thuyền trong liên minh
 • Có thể chấp nhận một hiệp ước văn hóa ngay cả khi bạn không còn slot văn hóa nào trong viện bảo tàng.


Thay đổi trong V. 0.3.0 sửa

Ngày phát hành
  -- 14.01.2009  

Tính năng sửa

 • Điểm hoạt động được tăng lên. Điểm hoạt động cơ bản tăng từ 2 sang 3 và mỗi 4 cấp độ thành phố sẽ được thêm điểm hoạt động (trước đây là mỗi 5 cấp độ)
 • Công trình mới
  • `Lán trông rừng`. làm tăng sản lượng gỗ của thành phố .
  • `Xưởng thủy tinh`. làm tăng sản lượng thủy tinh của thành phố.
  • `Nhà máy rượu`. làm tăng sản lượng rượu của thành phố.
  • `Xưởng cẩm thạch`. làm tăng sản lượng cẩm thạch của thành phố.
  • `Nhà giả kim`. làm tăng sản lượng lưu huỳnh của thành phố.
  • `Xưởng mộc`. giảm lượng gỗ phải dùng trong xây dựng & sản xuất.
  • `Văn phòng kiến trúc`. giảm lượng cẩm thạch phải dùng trong xây dựng & sản xuất.
  • `Nhà quang học`. giảm lượng thủy tinh phải dùng trong xây dựng & sản xuất.
  • `Nhà máy ép nho`. giảm lượng rượu phải dùng trong xây dựng , sản xuất và trong quán rượu.
  • `Nơi thử nghiệm thuốc súng` giảm lượng lưu huỳnh phải dùng trong xây dựng & sản xuất.
 • Có thể xây dựng nhiều nhà kho. Sức chứa của mỗi nhà kho sẽ được cộng vào thành tổng sức chứa.
 • Trên trang xây dựng công trình mỗi công trình sẽ có đường dẫn đến chi tiết hướng dẫn của nó trong Ikipedia.
 • Bản đồ thế giới đã được hiệu chỉnh lại và có thể dùng với chức năng kéo & thả trên chuột.
 • Chi tiết các lực lượng di chuyển trong mục quân sự cũng được thay đổi.
 • Có 6 công trình nghiên cứu mới. Đầu tiên là `Gia tăng chất lượng tài nguyên` cho phép xây dựng 5 công trình mới, và đem lại một khoảng thưởng tài nguyên; tiếp theo là 5 nghiên cứu tương ứng với 5 công trình cho phép giảm giá từng loại tài nguyên khi sử dụng.
 • Thư viện được chỉnh lại.
 • Thời gian xây dựng các công trình thay đổi. Ở các cấp độ thấp, xây dựng mất nhiều thời gian hơn, nhưng thời gian để nâng cấp ở các cấp độ cao hơn đã giảm xuống khá nhiều.
 • Thay đổi trong tấn công. Từ bây giờ bạn có thể quyết định số tàu giao thương đi cùng lực lượng quân đổi để có thể chở hàng về trong quá trình cướp . Tàu giao thương sẽ chở được lượng hàng tối đa (thời gian cướp sẽ kéo dài đủ để tài nguyên chất đầy lên các tàu). Thời gian tải hàng không phụ thuộc vào cảng đối phương, mà phụ thuộc vào số lượng tàu giao thương gửi đi. Mỗi tàu sẽ có thể tải 15 tài nguyên trong 1 phút. Bạn không thể cướp được vàng trong phiên bản này , chỉ cướp được tài nguyên!
 • Sức chứa của mỗi tàu giao thương nâng lên 500.
 • Thời gian di chuyển được giảm xuống, lực lượng bộ binh được thay đổi vận tốc (eg. trực thăng nhanh nhất ).
 • Giá cả thay đổi: Hầu hết tất cả công trình , binh lính , tàu thuyền , nghiên cứu , nâng cấp đều được thay đổi. Tiền lương giảm (eg. 30 gold/pháo thủ); giá của binh lính và tàu thuyền cũng thay đổi khá nhiều, phần lớn là giảm xuống; tính năng cũng được thay đổi (eg. tàu thần công trở thành một đơn vị phòng thủ). Cung điện và phủ thủ hiến rẻ hơn, phần lớn công trình khác thì mắc hơn. Sức chứa của nhà kho tăng lên (8000/ mỗi cấp độ đối với tất cả loại tài nguyên). Tốc độ tải hàng tăng lên, ở các cấp độ cao hơn thì tốc độ tăng chậm hơn (Cấp 10: 398 thành 437)
 • Năng suất của các tài nguyên quý hiếm tăng gấp đôi. Tì lệ trao đổi thay đổi. Bạn có thể đổi các tài nguyên với tỉ lệ 1:1.

Sửa lỗi sửa

 • Thành phố không thể phá bỏ khi điệp viên đang trên đường đến thành phố.
 • Sai chỉ số trong trợ giúp.
 • Lỗi thứ tự thành viên trong danh sách thành viên liên minh.
 • `Phòng thủ` - không bị mờ đi vì không có tàu hàng.
 • `Quay về` - trong cảng chỉ có ở dòng đầu tiên.
 • Khi hủy hiệp ước trao đổi, tất cả các bên đều bị hủy.
 • Hiệp ước quân sự không hủy bỏ được.
 • Chuyển lính hiển thị tấn công trong quân sự.
 • Nếu tàu chiến trở về cảng đang bị khóa , sẽ hợp lực để tấn công.
 • Khi quán rượu bị phá hủy , sự hài lòng của người dân không bị giảm.
 • Chỉ số sai khi đưa chuột qua phần tài nguyên đóng góp.
 • Khả năng bị phát hiện của điệp viên trên đường đi và về trong nhiệm vụ hiển thị sai . Thời gian quay về bằng 0 .
 • Hiển thị trong phần đóng góp tài nguyên khi một người sở hữu nhiều hơn 1 thành phố trên đảo.
 • Khi lực lượng được gọi quay về điểm hoạt động thay đổi
 • Khi một công trình đang được nâng cấp, đường dẫn giới thiệu về công trình không hoạt động.
 • Trong phần vận chuyển, tên thành chủ hiển thị sai.
 • Trong trang nghiên cứu thời gian nghiên cứu hiển thị sai, vì những nghiên cứu đã thực hiện xong.
 • Điểm số hiện trong trang liên minh page không đúng với điểm trong bảng điểm.
 • Rủi ro bị phát hiện của mỗi gián điệp hiển thị sai.
 • Quân đội rải rác bị hiển thị tấn công trong mục quân sự.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên