FANDOM


Các phiên bản
0.4.x
0.3.x
0.2.x
0.1.x

Các gói lập trình bổ sung tính năng và sửa lỗi cho trò chơi

Thay đổi trong V. 0.2.8 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 22.09.2008  

Tính năng Sửa đổi

 • Sự hài lòng của người dân giảm đi khi hiệp ước bị phá hủy do chiến tranh
 • ‘’’’’Liên minh’’’’’:
  • Bộ trưởng bộ nội vụ hiện có thể tạo ra nhiều điều hạng với những quyền khác nhau và phân nó cho thành viên Liên minh
  • Đại tướng quân có thể nhìn thấy cuộc tấn công đến các thành viên liên minh
  • Đại tướng quân có thể nhìn thấy hoạt động quân sự của các thành viên liên minh (tấn công hay phòng thủ) - ông ta thậm chí có quyền rút quân về
  • Báo cáo tổng quan về hiệp ước cho thấy tất cả các loại hiệp ước từ những thành viên của liên minh
 • Khi soạn thảo trang ngoài của liên minh bạn có thể xem trước
 • Khi chiếm thuộc địa bạn không thể lấy nhiều hơn số tài nguyên mà bạn có thể chứa trong làng
 • Tooltip of the maximum storage capacity of a good extended with an trading post entry
 • Bản quyên góp trữ lượng vật liệu thô đã hoạt động trở lại
 • Sorting of the military movements overworked
 • Phòng thủ cảng và thị trấn đã hoạt động trở lại
 • Nhà cố vấn quân sự bị giới hạn 10 CR`s/tin nhắn thông báo mỗi trang
 • Chức năng báo cáo người chơi tại góc nhìn đảo
 • Thêm việc hiển thị sự nâng cấp đơn vị trên Ikipedia
 • Added a pillory for all users. The link can be found on the highscore page
 • Thêm vào tổng quan về vận tải
 • The own offers at the trading post, besides the one from the actual town, are visible again at the bargain finder
 • Việc hành động bằng cách tải lại hay làm tươi trang web không còn dùng được nữa
 • Nâng cấp khác nhau để giảm thời gian tải và tránh "trang trắng"
 • Hình ảnh phá hủy công trình mới
 • Sau khi đổi địa chỉ email, cần phải kích hoạt lại tài khoản để sử dụng.
 • Mật mã phụ cần thiết khi thay đổi địa chỉ email
 • Từ Công cụ mẹo vặt trong góc nhìn đảo bây giờ bạn có thể tìm thấy thứ hạng của người chơi trong Highscore
 • Bộ lọc từ xấu của nick name khi đăng kí

Sửa lỗi Sửa đổi

 • After a town change you came to not fitting sites
 • Tàu với nhiệm vụ chiếm thuộc địa không thể gọi về
 • Advisor did shine after a new registration
 • Chi phí ước tính cho hoạt động quân sự bị sai
 • finished researches where only shown one click further
 • Mission time between own towns has been wrong
 • When de-constructing the hideout the wrong number of spies has been retired
 • Viewing error of the Tool-Tip at the combat reports
 • Fleets were sometimes not shown in the trading port while being loaded
 • A wrong storage Tool-Tip has been shown at the trading post
 • When a own spy has been discovered the format of the report has been wrong
 • Reports of discovered spies could not be opened
 • Poseidon-wonder-permanent-effect has been wrong
 • Building time formula of spies has been wrong
 • Viewing error at the embassy with IE7
 • Resources could be produced during a trading post trade
 • Resources could be lost during a trading post trade
 • Some players had action points missing
 • Destruction of some buildings did not bring any resources
 • Wrong view at the military advisor. Attacker have been shown as occupying forces.
 • Sort by distance at the trading post has been wrong
 • Buying building material by using the trading post was incorrect
 • Trading post showed results which have been out of range
 • While attacking in waves some trading ships has been lost
 • No loot protection by the warehouse at special wave attacks
 • Troops could be send via the sea way also when there was a blockade
 • While the workshops was working on an upgrade you could build or destruct the building.
 • At the gold highscore where some users with negative entries
 • In some cases the town data have been switched in automatic messages
 • Viewing error at the diplomacy advisor with the IE
 • Erroneous view of the loading duration at the ship-/unit send screens
 • Free spies disappeared with special conditions
 • Erroneous view while accepting a trade offer at the IE
 • Building time from spies have been wrong with hideout level 21
 • Viewing error at the premium view of the diplomacy advisor
 • Error at the cultural goods arrangement screen


Thay đổi trong V. 0.2.7 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 22.07.2008  

Tính năng Sửa đổi

 • Một cuộc trao đổi trên bản tin thương mại không được hủy bỏ nếu số vàng không đủ mua tất cả tài nguyên cần thiết. Bạn sẽ phải nhận tài nguyên theo tỉ lệ.
 • Một cái nhìn mới của bản báo cáo tình báo khi do thám hải quân
 • Tên liên minh được liên kết với trang liên minh mọi nơi trong game
 • Người tấn công không còn nhận được một báo cáo khi họ đã mất hết lính trong vòng một.
 • Bản báo cáo tổng quát về hải quân thương mại cho thấy đoàn tàu đã chất hàng
 • Bạn có thể ngăn việc chất hàng lên tàu
 • Sự giao dịch được ghi trên bản tin thương mại
 • Đơn vị bị mất được hiển thị trong báo cáo chiến tranh
 • Nếu bạn không có đủ tàu để vận chuyển bây giờ bạn có thể thuê một vài để chứa thức ăn tế thần. Những tàu này chỉ được dùng vào việc đó và không tính vào sức chứa của tàu vận chuyển
 • Bởi vì sự thay đổi của cơ sở dữ liệu, việc xem đồng minh online chỉ chính xác sau khi họ đăng nhập lần đầu tiên.

Sửa lỗi Sửa đổi

 • Nghiên cứu tương lai hoàn thành bởi cấp độ
 • Sự thay đổi hành quân của đoàn quân bị hiển thị là bị tấn công
 • Tàu thương mại không thể rút về
 • Chế độ nghĩ mát của một tài khoản bị cấm bị hủy bỏ sau 30 ngày
 • Cấp độ của nhà tình báo không ảnh hưởng đến tỉ lệ bị phát hiện của một điệp viên trong nhiệm vụ
 • Điệp viên bị kẹt khi thị trấn mục tiêu không có nhà tinh báo
 • Trốn chạy làm mất quân
 • Bạn chỉ có thể rèn tại một xưởng
 • Hiển thị lỗi tại báo cáo chiến tranh
 • Số lượng công nhân/nhà phát minh hiển thị ít hơn một so với số lượng đã được giao việc
 • Số lượng đoàn quân thống nhất sai
 • Hiển thị sai quán rượu trong FireFox 3.0
 • Thông báo rằng đại đội mất tích cũng được hiển thị trong vòng 4 chiến trận
 • Hiển thị lỗi của trình đơn rơi xuống với IE 6
 • Điểm khác trên bảng Highscore
 • Gián điệp không thực hiện đúng trình tự
 • Một sự kiện gửi nhiều hơn một thông báo
 • Tin nhắn trong Hộp thư gửi tự động xóa
 • Chờ đợi trả lời không hoạt động trên một cấu hình trình duyệt đặc biệt
 • Có thể Spam tin nhắn trong game
 • Sự thay đổi đại đội không thể xảy ra nếu không có tàu thương mại
 • Admins có tên trên highscore
 • Không thể thay đổi nghiên cứu khi nghiên cứu lên cao


Thay đổi trong V. 0.2.6 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 30.06.2008  

Tính năng Sửa đổi

 • Nâng cấp Highscore và chức năng tìm kiếm người chơi
 • Tọa độ thị trấn thất thủ hiện tại sẵn sàng cho mọi người chơi sử dụng
 • Bản báo cáo tổng quát chiến tranh nêu hết mọi diễn biến thay đổi
 • Đầy đủ hiệu ứng sụp đổ
 • Danh sách chọn thị trấn có thể cho thấy nguồn tài nguyên xa xỉ (có thể chỉnh trong mục Tùy chỉnh (Option))
 • Chỉ dẫn với các giá trị đơn vị cụ thể trong báo cáo chiến tranh

Sửa lỗi Sửa đổi

 • Thêm thông tin miêu tả về các nghiên cứu bị thiếu
 • Bạn có thể đào tạo thêm điệp viên khi có một điệp viên bị lạc trước đó
 • Sửa lỗi hiển thị người chơi bị cấm không trong chế độ nghỉ mát
 • Tên thị trấn bị đổi chỗ trong báo cáo thương mại hải quân
 • Tên thị trấn bị đổi chỗ khi gọi hải quân về
 • Trang của thương nhân premium được cải tiến
 • Kho chứa tài nguyên và thương nhân không thể từ chối tài nguyên tại bản tin thương mại nữa
 • Khi đang tạo một thuộc địa bạn không thể xem danh sách các kì quan
 • Tàu chở hàng không trở về sau
 • Sắp xếp theo giá tại bản tin thương mại
 • Có thể do thám nếu người nào đó online
 • Sau khi nghiên cứu sâu bản tin thương mại
 • Điệp viên vẫn có thể vào thành phố đang trong chế độ nghỉ mát
 • Sửa chữa lỗi hiển thị highscore của liên minh
 • Hải quân không thể gọi về 2 lần
 • Tàu trở về không đươc đánh dấu
 • Đếm lùi cho đến khi bắt đầu vòng chiến sau
 • Kết quả của việc tìm kiếm trên bả tin thương mại được đánh số trang
 • Bản tin thương mại có bị thể phá hủy lần nữa


Thay đổi trong V. 0.2.5 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 09.06.2008  

Tính năng Sửa đổi

 • Ikariam Cộng: Nút + thêm vào trên nhà cố vấn để đến trực tiếp trang tổng quan về premium
 • Ikariam Cộng: Sự sắp xếp tốt hơn nguồn tải nguyên của nhà cố vấn
 • Ikariam Cộng: Tất cả các công trình của thị trấn được xem từ mọi nơi trong cố vấn thị trấn
 • Ikariam Cộng: Tọa độ được hiển thị kế tên của thị trấn thất thủ

Sửa lỗi Sửa đổi

 • Người chơi bị cấm không được tự động chuyển sang chế độ nghỉ mát
 • Hành quân xem như là bị tấn công
 • Báo cáo chiến tranh không hiển thị đúng số lượng tài nguyên cướp bóc được
 • Kĩ năng đặc biệt không đè lên điểm thưởng của tường thành
 • Điểm sai tại báo cáo tổng quan về liên minh
 • Lỗi Liên minh-/Highscore được sửa
 • Thành viên liên minh không được đánh dấu trong Highscore
 • Hiển thị lỗi tại kì quan trong IE7
 • Max. không làm việc ở cảng/tàu miễn phí
 • Max. nhìn vào kì quan
 • Khi một nghiên cứu thành công trang web sẽ được tải lại
 • Khi bắn một đơn vị thanh cuộn không được gán giá trị 9999
 • Sửa lỗi mẹo vặt sai
 • Town graphic at the island view match the town size again
 • Sửa lỗi xem chi phí tổng quát của cảng bị phong tỏa
 • Thông báo mới được chuyển sang dạng HTML-Tin mới
 • Nút Thủ đô được hiển thị dù không có sự cư trú của Thống đốc
 • Phong tỏa cảng: thời gian hành quân không được hiển thị
 • Nút "Báo cáo tin" không còn hiện nữa
 • Báo cáo tình báo trở nên ngắn
 • Không thể huấn luyện điệp viên mới


Thay đổi trong V. 0.2.4 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 16.05.2008  

Tính năng Sửa đổi

 • thông báo thành lập liên minh thất bại được thêm vào
 • thành phố được thêm vào thông báo của liên minh

Sửa lỗi Sửa đổi

 • thuyền mất tích
 • thâm những đoạn dịch bị thiếu
 • trạng thái khi đang xây dưng một viện bảo tàng luôn là hoàn thành
 • công dân không được hoàn trả khi hủy bỏ quá trình thuộc địa hóa
 • sự nâng cấp nhà phát minh không được hiển thị chính xác trong quá trinh nâng cấp
 • người chơi tìm kiếm tại Highscore luôn cho cùng một kết quả
 • TXT_ERROR_NO_SAFEHOUSE
 • kí tự khoảng trắng được xóa bỏ tự động
 • báo lỗi sai khi đăng kí có lỗi
 • thông báo lỗi bị che bởi hình ảnh
 • chế độ phong tỏa cảng không hoạt động
 • sửa điểm nghiên cứu người cố vấn
 • không thể tấn công người chơi trong chế độ nghỉ mát
 • mũi tên "Trang tiếp" của trang nghiên cứu người cố vấn không hoạt động
 • link tới nghiên cứu nhà cố vấn được thêm vào
 • tường thành không hiển thị chính xác sự tấn công hụt
 • sắp xếp đơn vị khen thưởng mỗi ID
 • số vòng chiến đấu cho phe công và thủ sai trong báo cáo chiến tranh
 • nâng cấp cấu trúc link tới quân đội/báo cáo chiến tranh tới cố vấn chiến tranh/báo cáo chiến tranh
 • nút giúp đỡ hàng đợi xây dựng không hoạt động
 • có thể phá hủy sự phong tỏa chỉ với một tàu
 • nâng cấp chi tiết thời gian khi nhiệm vụ thành công


Thay đổi trong V. 0.2.3 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 05.05.2008  

Sửa lỗi Sửa đổi

 • Nhiều hơn một người chơi đóng góp cho xưởng gỗ cùng lúc, nguồn tài nguyên sẽ mất
 • Phục vụ rượu bằng cách click chọn "cheers!" trong quán rượu
 • Tin nhắn báo lỗi khi đạt tối đa số ký tự
 • Mất CSS trong bảng highscore
 • Hủy bỏ việc chất hàng
 • Tường thuật trận chiến không mất nữa
 • Nâng cấp không được tính cho hiệp kế
 • Link - "Trở về thành phố"
 • Có thể xem các kì quan trên đảo khác, bao gồm cả danh sách đóng góp
 • Bổ sung danh sách đóng góp với 0 vàng
 • Cổng thành được mở ra bởi gián điệp chỉ được tính cho người tấn công đầu tiên.
 • Không phải tất cả sự di chuyển của tàu thuyền đều cần điểm hoạt động
 • Lỗi trong tốc độ tàu
 • Lỗi trong định giá
 • Max-Button tại kì quan luôn là 0
 • Max-Button cũng có thể là dấu phẩy
 • Xem thành phố liên minh
 • Tính toán lượng vàng sai trong nghiên cứu, sau khi nghiên cứu "Letter Chute"
 • Help-button không có giá trị ở các công trình
 • Xưởng chế tạo và thăng cấp không hoạt động
 • Không có sự thay đổi tự động nào trước khi các nghiên cứu trong mục này được hoàn thành
 • Vấn đề trong highscore của các đồng minh
 • Liên minh có thể có biểu tượng giống nhau


Thay đổi trong V. 0.2.2 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 24.04.2008  

Sửa lỗi Sửa đổi

 • Lỗi tin nhắn/trang trắng sau khi nâng cấp xưởng gỗ
 • Sau khi tên thành phố được thay đổi, tên tại trạm vận chuyển vẫn không thay đổi
 • Hạ cấp Học viện: các Nhà nghiên cứu không bị sa thải
 • Sai phần tính toán các Nhà khoa học/Vàng đã được Sửa
 • Thêm vào các tấm hình bị mất tại Giúp đỡ -> Tàu thuyền
 • Lỗi khi xem phần Giúp đỡ -> xây dựng đã được Sửa
 • Kế thúc nhiệm vụ khi vận chuyện bị lỗi
 • Lỗi khi xem bằng IE: Mũi tên không hiển thị đúng tại trạm vận chuyển
 • Lỗi khi xem bằng IE: Xây dựng -> Biên giới trống
 • Buôn bán trên toàn thế giới với trung tâm vận chuyển chỉ mới cấp 1
 • Chức năng liên minh chưa được dịch
 • Thương nhân vẫn làm việc dù bạn chi còn 3 Ambrosia
 • Cố vấn nghiên cứu chỉ cho thấy các nghiên cứu thông qua các con số
 • Max-Button tại xưởng gỗ không bao gồm phí xây dựng
 • Thêm vào các tấm hình bị mất trong phần miêu tả binh lính
 • Lỗi khi xem phần FAQ đã được sửa
 • Help-Button trong các tòa nhà không dẫn đến phần Giúp đỡ
 • nâng cấp không hoạt động khi đang chiến tranh
 • Biểu tượng người chơi không hiển thị khi dùng IE

Thay đổi trong V. 0.2.1 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 16.04.2008  

Tính năng Sửa đổi

 • Nút "Tiếng thét" có thể sử dụng
 • Trang chi tiết được thêm vào tính năng premium

Sửa lỗi Sửa đổi

 • Thêm khả năng Khóa chi trả
 • Giao dịch đến từ thuộc địa đã bị xóa sổ không còn được hiển thị nữa
 • Khóa Ngoai giao trong tiếng Anh
 • Điểm hành động lừa lọc đã được sửa
 • Giải tán nhiều đơn vị hơn có sẵn
 • ví dụ kí tự Hy Lạp được phép dùng trong tên người chơi ,liên minh và thị trấn
 • Mua hàng hóa bị trả về ngay lập tức nếu hiệp ước thương mại có hiệu lực
 • Sản phẩm của người giúp đỡ được tính sai
 • Nếu một điệp viên được gửi tới một thị trấn không có công trình, nó sẽ bị kẹt
 • Thông báo lỗi khi sửa tên (tên quá ngắn hay quá dài)
 • Trang trắng khi kích hoạt một kì quan
 • Phá hủy công trình cho số lượng đúng tài nguyên
 • Tin nhắn hiển thị đúng nơi mà nó được gửi từ, không phải là thủ đô
 • Nút Cực đại không liên quan đến sản xuất trực tiếp
 • Sửa lỗi nhỏ trong hiệp ước quân sự
 • Thư kích hoạt chỉ được gửi 3 lần mỗi 24 giờ


Thay đổi trong V. 0.2.0 Sửa đổi

Ngày phát hành
  -- 25.03.2008  

Tính năng Sửa đổi

 • Giới thiệu về điểm hoạt động: mỗi hoạt động vận chuyển hay quân sự đều cần một điểm hoạt động. Khi bắt đầu, mỗi thành phố của người chơi đều có hai điểm hoạt động. Con số này được tăng lên một sau mỗi năm lần thăng cấp tòa thị chính (nghĩa là thành phố với tòa thị chính cấp mười sẽ có tổng cộng bốn điểm hoạt động).
 • Mua các nghiên cứu bằng pha lê: khi bạn nghiên cứu `Kính` lúc đó bạn có thể hoàn thành các nghiên cứu bằng cách thêm vào một lượng pha lê thích hợp. Số lượng pha lê phụ thuộc vào công trình nghiên cứu và lượng nghiên cứu đã hoàn thành bởi các nhà nghiên cứu. Lượng pha lê đang giao dịch trong thời điểm đó không thể dùng được vào việc này.
 • ‘’’Tòa nhà mới’’’: Trụ sở Thống đốc. Mọi cung điện trong các thành phố không phải thủ đô sẽ được chuyển thành tòa nhà này. Chức năng của tòa nhà này: Hãy xem đặc điểm tiếp theo
 • Giới thiệu về sự tham nhũng trong thuộc địa: mọi thành phố trừ thủ đô giờ sẽ tồn tại tình trạng tham nhũng. Nó có ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng tài nguyên, nghiên cứu và mức độ hài lòng. Bằng cách nâng cấp trụ sở thống đốc, lượng tham nhũng sẽ được giảm. Ngay khi cấp của trụ sở thống đốc đạt đến mức bằng số lượng thuộc địa trừ đi một, tình trạng tham nhũng sẽ không còn nữa. Tình trạng tham nhũng sẽ từng bước bộc lộ sức mạnh của nó. Tình trạng tham nhũng hiện tại (trong dấu ngoặc đơn) sẽ được hiển thị tại tòa thị chính.
 • Tin nhắn ngoại giao sẽ được đánh dấu đặc biệt
 • Các hiệp ước đề nghị có thể được quản lý tại Cố vấn Ngoại giao

Sửa lỗi Sửa đổi

 • Tin nhắn ngoại giao từ thành viên không có liên minh đã được sửa cách hiển thị
 • Tin nhắn ngoại giao từ thành viên có liên minh đã được sửa cách hiển thị