FANDOM


Thuỷ tinh pha lê
Img glass
Công dụng chính
Nghiên cứuphát triển
Khai thác tại
Mỏ thạch anh
Kỳ quan
Đền Thần AthenePha lê, được sử dụng để sản xuất thủy tinh, là tài nguyên xa xỉ, chủ yếu liên quan đến nghiên cứu và kiến thức: đó là cần thiết để mở rộng các Học viện, đẩy nhanh nghiên cứu, đào tạo và phát triển các cải tiến Spies tại Xưởng. Nó cũng được sử dụng trong công tác đào tạo của một số đơn vị và các tàu chiến và trong việc mở rộng của các Cung điện và Phủ thủ hiến. Nó được khai thác tại mỏ pha lê và Đền thờ của Athene là Kì quan làm tăng sản lượng thủy tinh pha lê.

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Thủy tinh pha lê : es: Es / Mx / Ve, fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl, pl: Pl, sr: Sr, sv: Se and en: Uk / Us


Sử dụngSửa đổi

  • Pha lê được sử dụng trong việc mở rộng Học viện, bắt đầu ở cấp độ 4.
  • Pha lê có thể được sử dụng để tăng tốc độ nghiên cứu tại Học viện sau Thuỷ tinh khi đã được nghiên cứu..
  • Pha lê cần thiết để nghiên cứu về quân sự, nâng cấp tại Xưởng.
  • Pha lê được sử dụng trong việc đào tạo Tàu ngầm, Bác sĩ và Điệp viên.
  • Pha lê được yêu cầu để mở rộng Cung điện và Phủ thủ hiến, bắt đầu từ cấp độ 5.


Các công trình khác trên đảoSửa đổi