FANDOM


Thuỷ tinh pha lê
Img glass.jpg
Công dụng chính
Nghiên cứuphát triển
Khai thác tại
Mỏ thạch anh
Kỳ quan
Đền Thần AthenePha lê, được sử dụng để sản xuất thủy tinh, là tài nguyên xa xỉ, chủ yếu liên quan đến nghiên cứu và kiến thức: đó là cần thiết để mở rộng các Học viện, đẩy nhanh nghiên cứu, đào tạo và phát triển các cải tiến Spies tại Xưởng. Nó cũng được sử dụng trong công tác đào tạo của một số đơn vị và các tàu chiến và trong việc mở rộng của các Cung điện và Phủ thủ hiến. Nó được khai thác tại mỏ pha lê và Đền thờ của Athene là Kì quan làm tăng sản lượng thủy tinh pha lê.

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Thủy tinh pha lê : es: Spanish / Spain / Kingdom of Spain / Spanish / Mexico / United Mexican States / Spanish / Venezuela / Bolivarian Republic of Venezuela, fi: Finnish / Finland / Republic of Finland, fr: French / France / French Republic, hu: Hungarian / Hungary / Republic of Hungary, nl: Dutch / Netherlands / Kingdom of the Netherlands, pl: Polish / Poland / Republic of Poland, sr: Serbian / Serbia / Republic of Serbia, sv: Swedish / Sweden / Kingdom of Sweden and en: English / Great Britain / English / United States


Sử dụngsửa

  • Pha lê được sử dụng trong việc mở rộng Học viện, bắt đầu ở cấp độ 4.
  • Pha lê có thể được sử dụng để tăng tốc độ nghiên cứu tại Học viện sau Thuỷ tinh khi đã được nghiên cứu..
  • Pha lê cần thiết để nghiên cứu về quân sự, nâng cấp tại Xưởng.
  • Pha lê được sử dụng trong việc đào tạo Tàu ngầm, Bác sĩ và Điệp viên.
  • Pha lê được yêu cầu để mở rộng Cung điện và Phủ thủ hiến, bắt đầu từ cấp độ 5.


Các công trình khác trên đảosửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên