FANDOM


Sword-icon1.gif(16 × 16 điểm ảnh, kích thước tập tin: 540 B, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Huấn luyện quân

    Quân lính và Tàu thuyền được nâng cấp trong Xưởng (quân cụ) Mục lục[hiện] Nâng cấp Quân đoàn * Có…

  • Bản mẫu:Nâng cấp Quân lính

    Một khi bạn đã tham gia trò chơi, bạn sẽ muốn nâng cấp quân đội của bạn để làm cho nó tăng thêm…

  • Bản mẫu:Nâng cấp Tàu thuyền

    Một khi bạn đã tham gia trò chơi, bạn sẽ muốn nâng cấp chiến thuyền của bạn để làm cho nó tăng…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:33, ngày 18 tháng 2 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:33, ngày 18 tháng 2 năm 200916 × 16 (540 B)Nhieuloc (Thảo luận | đóng góp)