FANDOM


Ship_catapult.gif(120 × 100 điểm ảnh, kích thước tập tin: 5 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Binh chủng thủy binh

    Mục lục[hiện] Ngôn ngữ khác: de , fi , fr , hu  and sv Có thể xem: Các binh chủng, Binh chủng bộ…

  • Các binh chủng

    Có thể xem: Binh chủng bộ binh, Binh chủng thủy binh , và Tàu thuyền Các binh chủng trong trò chơi…

  • Huấn luyện quân

    Quân lính và Tàu thuyền được nâng cấp trong Xưởng (quân cụ) Mục lục[hiện] Nâng cấp Quân đoàn * Có…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:42, ngày 18 tháng 2 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:42, ngày 18 tháng 2 năm 2009120 × 100 (5 kB)Nhieuloc (Thảo luận | đóng góp)