FANDOM


Neutral.gif(80 × 80 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • An dân

    Chỉ số cảm xúc của dân chúng phụ thuộc vào 5 yếu tố: Cơ bản:

  • Gói 0.2.8/Tòa thị chính

    Bản mẫu:Updating Bản mẫu:Building

  • Tòa thị chính

    Để biết thông tin về các phiên bản trước có thể xem phiên bản 0.2.8 ở đây. Tọa lạc tại trung tâm…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện00:07, ngày 14 tháng 3 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:07, ngày 14 tháng 3 năm 200980 × 80 (3 kB)Nhieuloc (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên