FANDOM


Icon_citizen.gif(19 × 20 điểm ảnh, kích thước tập tin: 342 B, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Binh chủng bộ binh

    Ngôn ngữ khác: de , fi , fr , hu  and pl Có thể xem: Các binh chủng, Binh chủng thủy binh, và Tàu…

  • Binh chủng thủy binh

    Mục lục[hiện] Ngôn ngữ khác: de , fi , fr , hu  and sv Có thể xem: Các binh chủng, Binh chủng bộ…

  • Cách lập thuộc địa đầu tiên

    Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Cách lập thuộc địa đầu tiên : en:  /  Đầu tiên chúng ta phải nghiên…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:30, ngày 18 tháng 3 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:30, ngày 18 tháng 3 năm 200919 × 20 (342 B)Nhieuloc (Thảo luận | đóng góp)
19:07, ngày 23 tháng 2 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:07, ngày 23 tháng 2 năm 200919 × 20 (342 B)Nhieuloc (Thảo luận | đóng góp)