FANDOM


Icon_citizen.gif(19 × 20 điểm ảnh, kích thước tập tin: 342 B, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Binh chủng bộ binh

    Để biết thông tin về các phiên bản trước có thể xem phiên bản 0.2.8 ở đây. .

  • Binh chủng thủy binh

    Để biết thông tin về các phiên bản trước có thể xem phiên bản 0.2.8 ở đây. Chiến thuyền được đóng…

  • Cách lập thuộc địa đầu tiên

    Đầu tiên chúng ta phải nghiên cứu lên đến Phát triển. sau đó xây Cung điện ở thủ đô tích trữ đủ…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:30, ngày 18 tháng 3 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:30, ngày 18 tháng 3 năm 200919 × 20 (342 B)Nhieuloc (Thảo luận | đóng góp)
19:07, ngày 23 tháng 2 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:07, ngày 23 tháng 2 năm 200919 × 20 (342 B)Nhieuloc (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên