FANDOM


Bài_viết.gif(24 × 20 điểm ảnh, kích thước tập tin: 417 B, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thể loại:Tiêu bản

    Tài liệu Tiêu bản (từ gốc Hán Việt: [1], nghĩa là "ngọn gốc") là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng…

  • Thể loại:Tiêu bản/doc

    Tiêu bản (từ gốc Hán Việt: [1], nghĩa là "ngọn gốc") là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:10, ngày 15 tháng 3 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:10, ngày 15 tháng 3 năm 200924 × 20 (417 B)Nhieuloc (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên