FANDOM


Ngôn ngữ khác: de De, fi Fi, fr Fr, hu Hu and sv Sv

Có thể xem: Các binh chủng, Binh chủng bộ binh, và Binh chủng thủy binh

Để biết thông tin về các phiên bản trước có thể xem phiên bản 0.2.8 ở đây.


Chiến thuyền được đóng tại Xưởng đóng tàu dùng để phong tỏa hải cảng đối phương hoặc chống phong tỏa để bảo vệ vùng duyên hải của bạn, ngoại trừ Tàu chở hàng, được mua tại Cảng giao dịch và được sử dụng làm phương tiện giao thông và buôn bán chứ không phải trực tiếp chiến đấu.