FANDOM


MÔ TẢ: Sửa đổi

Sau một ngày làm việc, không có gì sung sướng bằng một bầu rượu lạnh. Đó là lý do tại sao những người dân thường gặp nhau ở Quán rượu. Và cho đến khi, bản nhạc cũ rích cuối cùng được hát lên vào cuối ngày, họ trở về nhà với niềm vui và sự hân hoan.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH Sửa đổi

Quán rượu giúp tăng sự hạnh phúc cho người dân ở thành phố. Có 12 điểm hạnh phúc tăng thêm mỗi cấp độ của công trình này, và mỗi lần nâng cấp của Quán rượu cũng sẽ cho phép bạn tăng số lượng rượu phục vụ cho người dân. Phục vụ rượu còn giúp ngăn chặn việc người dân rời khỏi thành phố của bạn.