FANDOM


Người thổi thủy tinh
Glassblowing.gif
Chức năng
Tăng % khai thác
Thủy tinh pha lê
Điều kiện
Tăng năng suất khai thác
Tài nguyên cần
Wood small.gif   Marble small.gif


Những bậc thầy thực thụ chế tạo ra những mảnh thủy tinh lấp lánh tại Nhà kính. Ống thổi, thủy tinh hay tất cả những dụng cụ của họ chỉ có những nhà khoa học mới thông hiểu. Và họ thật sự là những người khéo tay, chỉ thỉnh thoảng đôi khi sơ sót một vài thứ. Sau mỗi lần thăng cấp, sản lượng pha lê của bạn sẽ tăng 2%

Thêm thông tin, xem Nghiên cứu.


Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Người thổi thủy tinh : fr: French / France / French Republic, hu: Hungarian / Hungary / Republic of Hungary and en: English / Great Britain / English / United States


Chi tiết nâng cấp sửa

Lưu ý:
  • Các phần thưởng nghiên cứu không được hiển thị trực tiếp trong biểu đồ sau đây.

Những phần thưởng này sẽ được hiển thị bằng cách trỏ chuột lên từng con số tài nguyên trong biểu đồ (Ròng rọc = 2% tổng số, Hình học = 6% tổng số và Thước thuỷ cân bằng = 14% tổng số).

Nếu các biểu đồ dưới đây không phù hợp với biểu đồ ingame của bạn và bạn không muốn Rê chuột lên các con số để xem có bao nhiêu cấp độ tiếp theo là bao nhiêu thì nhấn vào một trong những nghiên cứu sau đây: Mức cao nhất mà bạn phải nghiên cứu để xem các yêu cầu nghiên cứu:
Biểu đồ ròng rọc   •   Biểu đồ Hình học   •   Biểu đồ Thước thuỷ cân bằngNgười thổi thủy tinh/Bảng nâng cấp  [edit]

Cấp Tài nguyên cần để xây Time small.gif Thưởng
Wood small.gif Marble small.gif
1 274
R 268
H 257
T 235
- 18m +2%
2 467
R 457
H 438
T 401
116
R 113
H 109
T 99
30m +4%
3 718
R 703
H 674
T 617
255
R 249
H 239
T 219
43m 12s +6%
4 1.045
R 1.024
H 982
T 898
436
R 427
H 409
T 374
57m 43s +8%
5 1.469
R 1.439
H 1.380
T 1.263
671
R 657
H 630
T 577
1h 13m +10%
6 2.021
R 1.980
H 1.899
T 1.738
977
R 957
H 918
T 840
1h 31m +12%
7 2.738
R 2.683
H 2.573
T 2.354
1.375
R 1.347
H 1.292
T 1.182
1h 50m +14%
8 3.671
R 3.597
H 3.450
T 3.157
1.892
R 1.854
H 1.778
T 1.627
2h 11m +16%
9 4.883
R 4.785
H 4.590
T 4.199
2.564
R 2.512
H 2.410
T 2.205
2h 35m +18%
10 6.459
R 6.329
H 6.071
T 5.554
3.437
R 3.368
H 3.230
T 2.955
3h 57s +20%
11 8.508
R 8.337
H 7.997
T 7.316
4.572
R 4.480
H 4.297
T 3.931
3h 29m +22%
12 11.172
R 10.948
H 10.501
T 9.607
6.049
R 5.928
H 5.686
T 5.202
4h 22s +24%
13 14.634
R 14.341
H 13.755
T 12.585
7.968
R 7.808
H 7.489
T 6.852
4h 34m +26%
14 19.135
R 18.752
H 17.986
T 16.456
10.462
R 10.252
H 9.834
T 8.997
5h 12m +28%
15 24.987
R 24.487
H 23.487
T 21.488
13.705
R 13.430
H 12.882
T 11.786
5h 53m +30%
16 32.594
R 31.942
H 30.638
T 28.030
17.921
R 17.562
H 16.845
T 15.412
6h 39m +32%
17 42.483
R 41.633
H 39.934
T 36.535
23.402
R 22.933
H 21.997
T 20.125
7h 29m +34%
18 55.339
R 54.232
H 52.018
T 47.591
30.527
R 29.916
H 28.695
T 26.253
8h 24m +36%
19 72.050
R 70.609
H 67.727
T 61.963
39.790
R 38.994
H 37.402
T 34.219
9h 25m +38%
20 93.778
R 91.902
H 88.151
T 80.649
51.830
R 50.793
H 48.720
T 44.573
10h 31m +40%
21 122.021
R 119.580
H 114.699
T 104.938
67.485
R 66.135
H 63.435
T 58.037
11h 45m +42%
Cấp Wood small.gif Marble small.gif Time small.gif Thưởng
Tài nguyên cần để xâyNhững tòa nhà  [edit]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên