FANDOM


Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Nơi ẩn náu : de: De, fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl, pl: Pl, sr: Sr, sv: Se and en: Uk / Us


Hoạt động tình báo Sửa đổi

Hoạt động tình báo giúp chúng ta có cái nhìn khái quát về thành trì.

Trước tiên bạn phải nghiên cứu Tình báo ( khoa học ) và xây dựng một Ẩn nấp, sau đó bạn có thể đào tạo điệp viên.

Để đào tạo 1 tên gián điệp bạn cần 150 Gold_small.gif và 80 Crystal_small.gif .

Để triển khai một gián điệp, chọn thành phố trên Bản đồ đảo nơi mà bạn muốn thu thập thông tin. Lựa chọn để triển khai sẽ xuât hiện trên menu phía bên trái. Khi bạn chọn cái này thì một trong những điệp viên của bạn sẽ đột nhập vào thành phố đó.


Khả năng của gián điệp Sửa đổi

Khi một gián điệp đã thành công xâm nhập một thành phố, bạn có thể gán những sứ mệnh từ Ẩn nấp của bạn :

http://i237.photobucket.com/albums/ff78/anhlinhtinhls/annau.jpg

1: Thể hiện thành phố mà tên gián điệp của bạn đang hoạt động.Tên của thành trì là một liên kết, bằng cách ấn chuột vào đó bạn có thể xem thành trì mà thê gián điệp của bạn đã xâm nhập! bạn có thể xem các công trìn xây dựng !!

2: Thanh đo rủi do hiện tại.Khi bạn cho điệp viên làm nhiệm vụ mà không bị bắt, Thanh đo rủi do sẽ tăng lên.Chờ đợi và không cho điệp viên hoạt động sẽ làm giảm bớt thanh đo rủi do ! Mức thấp nhất có thể đạt được là 5%.

Khi điệp viên hoạt động cỏ thể bị bắt. Khi điệp viên bị bắt, người bắt được điệp viên có thể tìm ra điệp viên này đến từ đâu !!!

Nguy cơ bị phát hiện sẽ tăng lên ồ ạt trong một thời gian ngắn sau mỗi lần hoạt động. Chờ đợi một thời gian trước khi cho điệp viên của bạn một nhiệm vụ mới để giảm nguy cơ bị phát hiện.


Nhiệm vụ Sửa đổi

Bấm vào nút nhiệm vụ để giao cho điệp viên của bạn một nhiệm vụ.Bạn sẽ được đưa tới một màn hình với một danh sách các nhiệm vụ có thể thực hiện mà không có rủi ro, và có thể có rủi ro.

•Cấp độ Ẩn nấp của bạn - làm giảm nguy cơ bị phát hiện bởi 2% cho mỗi cấp độ.

•Cấp độ Tòa thị chính của thành trì xâm nhập - làm giảm nguy cơ bị phát hiện bởi 6% cho mỗi cấp độ.

•Số phản điệp viên trong thành trì xâm nhập - làm tăng nguy cơ bị phát hiện bởi 15% cho mỗi phản gián điệp trong thành.

•Cấp dộ Ẩn nấp của thành trì xâm nhập - làm tăng nguy cơ bị phát hiện bởi 2% cho mỗi cấp độ.

  • phản điệp viên là những điệp viên của bạn hoạt động trong thành


Điệp viên có các nhiệm vụ sau : Sửa đổi

Xâm nhập thành trì rủi do cơ bản #1 : bạn cài 1 tên điệp viên vào thành đối phương.

Trạng tái trực tuyến rủi do cơ bản #2: tại thời điểm điệp viên hoạt động bạn sẽ biết người đó on hay off

Do thám kinh tế rủi do cơ bản #3 : bạn biết much tiêu có bao nhiêu gold.việc này có thể được làm bằng cách vào điểm cao, tìm tên mục tiêu với chế độ kho vàng.

Gọi điệp vên quay về rủi do cơ bản #4 :điệp viên của bạn trở về Ẩn nấp của bạn.

Do thám kho rủi do cơ bản #5 : bạn biết được lượng tài nguyên của mục tiêu. bạn còn có thể biết được số lượng có thể farm khi tấn công.

Do thám nghiên cứu rủi do cơ bản #6 : bạn biết được công trình nghiên cứu hoàn thành gần đây nhất của mục tiêu

Do thám quân đội mục tiêu rủi do cơ bản #7 : bạn biết số lượng đơn vị quân có trong thành

Do thám ngoại giao rủi do cơ bản #8 : bạn biết những người cuối cùng mục tiêu liên lạc trong vài giờ.Chỉ xem được chủ đề - kô xem được nội dung.

Do thám hạm đội và di chuyển rủi do cơ bản #9 : bạn biết nơi đến, tổng số hàng háo, tàu thuyền cũng như thời gian đến


Phòng thủ Sửa đổi

Tất cả những phản điệp viên sẽ tự động chống lại tất cả các xâm nhập từ bên ngoài vào thành. Chính xác mỗi phản điệp viên tăng 15% phát hiện điệp viên trong thành.

Ngoài ra, cấp độ của Ẩn nấp tăng 2% phát hiện điệp viên cho mỗi cấp. Vì thế 1 Ẩn thân cấp 7 sẽ cho ta 1 khả năng phát hiện điệp viên tương đương với 1 phản gián điệp ( 14% )

Một thực tế là mỗi cấp của thành làm giảm 6% phát hiện điệp viên, chúng tôi kết luận rằng số lượng phản điệp viên phải có ít nhất bằng một nửa cấp độ thành của bạn

Tối đa bạn có thể tăng khả năng phát hiện điệp viên là 95% và tối đa rủi do khi xâm nhập 1 thành trì là 5%

Cố gắng thất bại( nhiệm vụ không hoàn thành )


Không trả lời Sửa đổi

Tên điệp viên đang hoạt động đã bị bắt. Bạn gửi một điệp viên khác thay thế anh ta.

Cảnh báo : Điệp viên bị bắt có thể tiết lộ thông tin cho mục tiêu, bao gồm cả tên người gửi điệp viên, những nhiệm vụ đã thực hiện tại thành này và thậm chí còn có thể khai ra những nhiệm vụ mà điệp viên này thực hiện tại thành khác.

Nhiệm vụ thất bại Sửa đổi

Nếu bạn phát hiện ra điệp viên của đối phương, điệp viên đó có thể bỏ trốn nhưng nhiệm vụ thì thất bại, không một thông tin nào bị tiết lộ