FANDOM


Img glass.jpg

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Mỏ thạch anh : fi: Finnish / Finland / Republic of Finland, fr: French / France / French Republic, hu: Hungarian / Hungary / Republic of Hungary, nl: Dutch / Netherlands / Kingdom of the Netherlands and en: English / Great Britain / English / United States

Giới thiệu sửa

Trang này nói về Pha lê khai thác từ mỏ thạch anh dùng làm Thủy tinh.

Mỏ thạch anh cung cấp Thủy tinh Pha lê được dùng để nâng cấp Học viện, đào tạo Điệp viên, nâng cấp các binh chủng trong Xưởng (công cụ), và , với nghiên cứu Thủy tinh, tăng tốc tiến trình nghiên cứu trong Học viện.

Nghiên cứu Quang học sẽ giảm lượng tiêu thụ Thủy tinh Pha lê; Thợ làm kính sẽ tăng lượng khai thác Thủy tinh Pha lê.


Chi tiết nâng cấpsửa

Nếu Kỳ quan trên đảo là Đền Thần Athene (Đền Thần Athene) và tài nguyên trên đảo là Thủy tinh Pha lê thì sự khai thác Thủy tinh Pha lê được tăng 10%. Nếu đóng góp cầu phúc đầy đủ cho đảo, thì Kỳ quan sẽ ban phúc với lượng sản phẩm khai thác Thủy tinh Pha lê được nhân đôi trong 24 giờ.(ban phúc của kỳ quan không hoạt động tại thời điểm tháng tư 2009).


Những công trình khácsửa

Các công trình khác trên đảosửa


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên