FANDOM


Ngôn ngữ khác: en En, de De, fi Fi, fr Fr, hu Hu, nl Nl, pl Pl, sr Sr and sv Sv

Học viện/Thước thuỷ cân bằng
Academy
Chức năng
Nghiên cứu
Điều kiện
Trống
Tài nguyên cần
Wood small   Crystal small


Học viện là một trong những công trình xây dựng quan trọng trong mọi thành phố. Đây là nơi để nghiên cứu của thủ đô và các thuộc địa. Mỗi nhà khoa học tạo ra 1 điểm nghiên cứu mỗi giờ, nhưng cũng tốn mất 9 vàng chi phí duy trì (-3 vỡi mỗi người dân, -6 với mỗi nhà khoa học). Giá trị này ảnh hưởng đến thu nhập thay vì phần chi phí trong bản hoạch toán tài chính.

Trong mọi thuộc địa của bạn, tất cả các Học viện của bạn sẽ cộng điểm nghiên cứu của chúng với nhau để cùng nghiên cứu về công nghệ. Có thêm học viện có nghĩa là nó sẽ giảm thời gian nghiên cứu một công nghệ bất kỳ. Vì vậy xây dựng mỗi Học viện trên từng thuộc địa là một ý hay.


Cần thêm thông tin, xin xem Nghiên cứu.Chi tiết Nâng cấpsửa

Lưu ý:
Nếu các biểu đồ dưới đây không phù hợp với biểu đồ ingame của bạn và bạn không muốn Rê chuột lên các chỉ số để xem cấp tiếp theo là bao nhiêu thì nhấn vào một trong những nghiên cứu sau đây nên là mức cao nhất mà bạn đã nghiên cứu để xem các điều kiện nghiên cứu đó:
Biểu đồ Chính   •   Biểu đồ Ròng rọc   •   Biểu đồ Hình họcHọc viện/Bảng nâng cấp/Thước thuỷ cân bằng  [edit]

Cấp Tài nguyên cần để xây Time small Scientist medium Kho hàng
phải đạt cấp
Wood small Crystal small
1 55 - 16m 48s 8 0
2 58 - 22m 34s 12 0
3 98 - 29m 28s 16 0
4 226 - 37m 46s 22 0
5 328 193 47m 43s 28 0
6 538 368 59m 40s 35 1
7 844 639 1h 14m 43 1
8 1.143 936 1h 31m 51 1
9 1.723 1.503 1h 51m 60 1
10 2.291 2.110 2h 16m 69 1
11 3.367 3.255 2h 46m 79 1
12 4.434 4.485 3h 21m 89 1
13 6.403 6.761 4h 4m 100 1
14 8.387 9.226 4h 56m 111 2
15 10.965 12.555 5h 57m 122 2
16 15.620 18.599 7h 11m 134 3
Cấp Wood small Crystal small Time small Scientist medium Kho hàng
phải đạt cấp
Tài nguyên cần để xây


Phụ chú: Tiêu bản của Học viện
  -- Gói 0.3.0  


Những tòa nhà  [edit]


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên