FANDOM


Ngôn ngữ khác: en En, de De, fi Fi, fr Fr, hu Hu, nl Nl, pl Pl, sr Sr and sv Sv

Học viện/Hình học
Academy
Chức năng
Nghiên cứu
Điều kiện
Trống
Tài nguyên cần
Wood small   Crystal small


Học viện là một trong những công trình xây dựng quan trọng trong mọi thành phố. Đây là nơi để nghiên cứu của thủ đô và các thuộc địa. Mỗi nhà khoa học tạo ra 1 điểm nghiên cứu mỗi giờ, nhưng cũng tốn mất 9 vàng chi phí duy trì (-3 vỡi mỗi người dân, -6 với mỗi nhà khoa học). Giá trị này ảnh hưởng đến thu nhập thay vì phần chi phí trong bản hoạch toán tài chính.

Trong mọi thuộc địa của bạn, tất cả các Học viện của bạn sẽ cộng điểm nghiên cứu của chúng với nhau để cùng nghiên cứu về công nghệ. Có thêm học viện có nghĩa là nó sẽ giảm thời gian nghiên cứu một công nghệ bất kỳ. Vì vậy xây dựng mỗi Học viện trên từng thuộc địa là một ý hay.


Cần thêm thông tin, xin xem Nghiên cứu.Chi tiết Nâng cấpSửa đổi

Lưu ý:
  • Phần thưởng nghiên cứu Hình học sẽ được hiển thị trực tiếp trong biểu đồ sau đây.
    Các Chỉ số thô: và phần thưởng khác được hiển thị khi bạn rê chuột lên từng con số tài nguyên trong biểu đồ (Thô = 0% tổng số, Ròng rọc = 2% tổng số và Thước thủy cân bằng = 14% tổng số).</br>

Nếu các biểu đồ dưới đây không phù hợp với biểu đồ ingame của bạn và bạn không muốn Rê chuột lên các chỉ số để xem cấp tiếp theo là bao nhiêu thì nhấn vào một trong những nghiên cứu sau đây nên là mức cao nhất mà bạn đã nghiên cứu để xem các điều kiện nghiên cứu đó:


Biểu đồ Chính   •   Biểu đồ Ròng rọc   •   Biểu đồ Thước thủy cân bằngHọc viện/Bảng nâng cấp/Hình học  [edit]

Cấp Tài nguyên cần để xây Time small Scientist medium Kho hàng
phải đạt cấp
Wood small Crystal small
1 60 - 16m 48s 8 0
2 63 - 22m 34s 12 0
3 108 - 29m 28s 16 0
4 247 - 37m 46s 22 0
5 359 211 47m 43s 28 0
6 588 402 59m 40s 35 1
7 923 699 1h 14m 43 1
8 1.250 1.023 1h 31m 51 1
9 1.883 1.643 1h 51m 60 1
10 2.505 2.306 2h 16m 69 1
11 3.681 3.558 2h 46m 79 1
12 4.846 4.903 3h 21m 89 1
13 6.999 7.390 4h 4m 100 1
14 9.167 10.085 4h 56m 111 2
15 11.985 13.723 5h 57m 122 2
16 17.073 20.329 7h 11m 134 3
Cấp Wood small Crystal small Time small Scientist medium Kho hàng
phải đạt cấp
Tài nguyên cần để xây


Phụ chú: Tiêu bản của Học viện
  -- Gói 0.3.0  


Những tòa nhà  [edit]