FANDOM


Học viện
Academy
Chức năng
Nghiên cứu
Điều kiện
Trống
Tài nguyên cần
Wood small   Crystal small


Học viện là một trong những công trình xây dựng quan trọng trong mọi thành phố. Đây là nơi để nghiên cứu của thủ đô và các thuộc địa. Mỗi nhà khoa học tạo ra 1 điểm nghiên cứu mỗi giờ, nhưng cũng tốn mất 9 vàng chi phí duy trì (-3 vỡi mỗi người dân, -6 với mỗi nhà khoa học). Giá trị này ảnh hưởng đến thu nhập thay vì phần chi phí trong bản hoạch toán tài chính.

Trong mọi thuộc địa của bạn, tất cả các Học viện của bạn sẽ cộng điểm nghiên cứu của chúng với nhau để cùng nghiên cứu về công nghệ. Có thêm học viện có nghĩa là nó sẽ giảm thời gian nghiên cứu một công nghệ bất kỳ. Vì vậy xây dựng mỗi Học viện trên từng thuộc địa là một ý hay.


Cần thêm thông tin, xin xem Nghiên cứu.


Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Học viện : de: De, el: Gr, es: Es / Mx / Ve, fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, it: It, nl: Nl, ro: Ro, pl: Pl, sr: Sr, sv: Se, he: Il and en: Uk / Us


Chi tiết Nâng cấpSửa đổi

Lưu ý:
  • Các phần thưởng nghiên cứu không được hiển thị trực tiếp trong biểu đồ sau đây.

Những phần thưởng này sẽ được hiển thị bằng cách trỏ chuột lên từng con số tài nguyên trong biểu đồ (Ròng rọc = 2% tổng số, Hình học = 6% tổng số và Thước thuỷ cân bằng = 14% tổng số).

Nếu các biểu đồ dưới đây không phù hợp với biểu đồ ingame của bạn và bạn không muốn Rê chuột lên các con số để xem có bao nhiêu cấp độ tiếp theo là bao nhiêu thì nhấn vào một trong những nghiên cứu sau đây: Mức cao nhất mà bạn phải nghiên cứu để xem các yêu cầu nghiên cứu:
Biểu đồ ròng rọc   •   Biểu đồ Hình học   •   Biểu đồ Thước thuỷ cân bằngHọc viện/Bảng nâng cấp  [edit]

Cấp Tài nguyên cần để xây Time small Scientist medium Kho hàng
phải đạt cấp
Wood small Crystal small
1 64
R 62
H 60
T 55
- 8m 24s 8 0
2 68
R 66
H 63
T 58
- 22m 34s 12 0
3 115
R 112
H 108
T 98
- 29m 28s 16 0
4 263
R 257
H 247
T 226
- 37m 46s 22 0
5 382
R 374
H 359
T 328
225
R 220
H 211
T 193
47m 43s 28 0
6 626
R 613
H 588
T 538
428
R 419
H 402
T 368
59m 40s 35 0
7 982
R 962
H 923
T 844
744
R 729
H 699
T 639
1h 14m 43 0
8 1.330
R 1.303
H 1.250
T 1.143
1.089
R 1.067
H 1.023
T 936
1h 31m 51 0
9 2.004
R 1.963
H 1.883
T 1.723
1.748
R 1.713
H 1.643
T 1.503
1h 51m 60 1
10 2.665
R 2.611
H 2.505
T 2.291
2.454
R 2.404
H 2.306
T 2.110
2h 16m 69 1
11 3.916
R 3.837
H 3.681
T 3.367
3.786
R 3.710
H 3.558
T 3.255
2h 46m 79 1
12 5.156
R 5.052
H 4.846
T 4.434
5.216
R 5.111
H 4.903
T 4.485
3h 21m 89 1
13 7.446
R 7.297
H 6.999
T 6.403
7.862
R 7.704
H 7.390
T 6.761
4h 4m 100 1
14 9.753
R 9.557
H 9.167
T 8.387
10.729
R 10.514
H 10.085
T 9.226
4h 56m 111 2
15 12.751
R 12.495
H 11.985
T 10.965
14.599
R 14.307
H 13.723
T 12.555
5h 57m 122 2
16 18.163
R 17.799
H 17.073
T 15.620
21.627
R 21.194
H 20.329
T 18.599
7h 11m 134 3
17 23.691
R 23.217
H 22.269
T 20.374
29.321
R 28.734
H 27.561
T 25.216
8h 40m 146 4
18 33.450
R 32.781
H 31.443
T 28.767
43.020
R 42.159
H 40.438
T 36.997
10h 26m 159 6
19 43.571
R 42.699
H 40.956
T 37.471
58.213
R 57.048
H 54.720
T 50.063
12h 34m 172 8
20 56.728
R 55.593
H 53.324
T 48.786
78.724
R 77.149
H 74.000
T 67.702
15h 8m 185 10
21 74.804
R 73.307
H 70.315
T 64.331
106.414
R 104.285
H 100.029
T 91.516
18h 12m 198 14
22 105.921
R 103.802
H 99.565
T 91.092
158.544
R 155.373
H 149.031
T 136.347
21h 52m 212 20
23 144.203
R 141.318
H 135.550
T 124.014
224.146
R 219.663
H 210.697
T 192.765
1D 2h 226 28
Cấp Wood small Crystal small Time small Scientist medium Kho hàng
phải đạt cấp
Tài nguyên cần để xây


Những tòa nhà  [edit]