FANDOM


Chào mừng bạn đến thăm trang gia sư. Đây là một hướng dẫn cấp tốc để soạn thảo trong Wikia. Nếu bạn muốn xem danh mục trợ giúp, thì xem Trợ giúp:Nội dung.


Wikia là gì?

Gia sư 1

Kích vào logo để đi thẳng đến trang chính ngay tức thì

Wikia là tập hợp những trang mạng mà bạn có thể sửa đổi. Tất cả mọi trang ở đây đều có thể được sửa đổi và phát triển bởi bất kỳ một khách viếng.


Tạo một tài khoản như thế nào?

Bạn không cần phải tạo một tài khoản khi muốn soạn thảo, nhưng đó là một ý tốt. Nó miễn phí và dễ dàng.

  1. Kích vào liên kết Đăng nhập / Mở tài khoản tại góc phải trên đỉnh trang.
  2. Điền chọn lựa bí danh và mật khẩu của bạn (nên nhớ, bí danh này cố định, không sửa đổi được).
  3. Nhập mật khẩu của bạn lần nữa vào khung 'Retype password'.
  4. Nếu muốn, bạn có thể 'thêm địa chỉ điện thư của bạn. Không có điện thư cũng vẫn được, nhưng nó sẽ hữu ích khi bạn quên mật khẩu của mình.
  5. Kích vào nút 'Create new account'.


Tôi có thể làm gì ở đây?

Đừng e ngại việc sửa đổi - bất cứ ai cũng có thể sửa đổi hầu hết mọi trang, và chúng tôi khuyến khích bạn cứ bắt đầu! Tìm cái gì đó để sửa đổi, từ nội dung, văng phong cho đến định dạng, hãy sửa chữa hết.

Bạn không thể làm hỏng Wikia. Mọi cái đềi có thể phục hồi và phát triển tiếp tục. Hãy tiến tới, tìm một trang và soan thảo.


Để xem tiếp cách soạn thảo, đi đến trang hai của hướng dẫn này.