FANDOM


Gỗ
Wood stock.png
Công dụng chính
Nâng cấp các công trình xây dựng,

Tạo lập quân đội - tàu chiến

Khai thác tại
Xưởng cưa
Kỳ quan
(Trống)


Gỗ là vật liệu xây dựng trong trò chơi, có nghĩa nó là tài nguyên lực cơ bản chính yếu của một thị trấn. Nó có thể được khai thác từ khi bắt đầu và được sử dụng trong việc mở rộng tất cả các tòa nhà và trong thuê mướn tất cả các Binh chủng bộ binhBinh chủng thủy binh. Gỗ, khai thác tại Xưởng cưa, là một nguồn tài nguyên sẵn có cho tất cả các hòn đảo. Do tầm quan trọng của nó, không có Kỳ quan tăng sự khai thác gỗ.

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Gỗ : es: Spanish / Spain / Kingdom of Spain / Spanish / Mexico / United Mexican States / Spanish / Venezuela / Bolivarian Republic of Venezuela, fi: Finnish / Finland / Republic of Finland, fr: French / France / French Republic, hu: Hungarian / Hungary / Republic of Hungary, nl: Dutch / Netherlands / Kingdom of the Netherlands, pl: Polish / Poland / Republic of Poland, sr: Serbian / Serbia / Republic of Serbia, sv: Swedish / Sweden / Kingdom of Sweden and en: English / Great Britain / English / United States


Sử dụngsửa

Để biết thêm thông tin về khai thác gỗ, xin vui lòng xem Xưởng cưa

Các công trình khác trên đảosửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên