FANDOM


Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Cách lập thuộc địa đầu tiên : en: Uk / Us

Đầu tiên chúng ta phải nghiên cứu lên đến Phát triển. sau đó xây Cung điện ở thủ đô tích trữ đủ 9.000 Gold small, 40 Icon citizen và thêm vào đó là 3 S Cargo (tàu chở hàng), lưu ý là tài nguyên phải mang theo thêm 1.250 Wood small để xây Phủ thủ hiến tại Thuộc địa mới

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên