FANDOMHải dươg học Điểm nghiên cứu Hiệu quả Điều kiện
Xưởng mộc - Cho phép xây dựng Xưởng gỗ -
Vũ khí trên boong tàu 24 Cho phép xây dựng Tàu húc Xưởng đóng tàu
Bảo trì tàu thuyền 24 Giảm 2% phí bảo trì tàu thuyền Trang bị vũ khí (Hải dương học)
Phát triển 440 Xây dựng cung điện, sáng lập thuộc địa Bảo trì tàu thuyền (Hải dương học)

Của cải (Kinh tế)

Văn hóa nước ngoài 768 Cho phép xây dựng

Tòa Đại sứ

Phát triển (Hải dương học)

Tình báo (Khoa học)

Hắc ín 1,144 Giảm 4% lương cho tàu thuyền Văn hóa nước ngoài (Hải dương học)
Chợ 2,376 Cho phép

Thỏa thuận giao dịch

Hắc ín (Hải dương học)

Tăng năng suất khai thác (Kinh tế)

Lửa Hy Lạp 2,376 Cho phép chế tạo

tàu chiến phun lửa

tại các xưởng đóng tàu

Hắc ín (Hải dương học)

Đặc sản ẩm thực (Kinh tế)

Đối trọng 5,376 Cho phép xây dựng

tàu bắn đá

tại các xưởng đóng tàu

Lửa Hy Lạp (Hải dương học)

Phát minh (Khoa học)

Ngoại giao 10,080 Cho phép ký Hiệp ước quân đội

nếu bạn có Toà Đại sứ

Đối trọng (Hải dương học)
Bản đồ đại dương 21,000 Giảm 8% phí bảo trì tàu thuyền Ngoại giao (Hải dương học)
Động cơ bánh xe guồng nước 72,240 Cho phép chế tạo

tàu hơi nước tại

xưởng đóng tàu

Hải đồ (Hải dương học)

Trợ thủ (Kinh tế)

Phụ tùng súng ống 122,400 Cho phép chế tạo

tàu thần công

xưởng đóng tàu

Động cơ bánh xe guồng nước (Hải dương học)

Thủy tinh (Khoa học)

Tương lai hàng hải 439,200 Giảm 2% lương cho tàu thuyền. Các nguyên lý Archimedes (Khoa học)

Đúc Canon (Quân sự)

Cuộc sống thiên đường (Kinh tế)

Phụ tùng súng cối (Hải dương học),


Kinh tế Điểm nghiên cứu Hiệu quả Điều kiện
Bảo tồn 24 Cho phép xây dựng kho hàng -
Ròng rọc 24 Giảm 2% chi phí xây dựng Bảo tồn (Kinh tế)
Của cải 144 Cho phép trao đổi hàng hóa <p>lấy từ các mỏ

và xây dựng bảng tin thương mại

Ròng rọc (Kinh tế)
Máy ép rượu 352 Cho phép xây dựng quán rượu Của cải (Kinh tế)

Giếng đào (Khoa học)

Đặc sản ẩm thực 768 Cho phép tuyển dụng đầu bếp

vào trại lính

Máy ép rượu (Kinh tế)

Phát triển (Hải dương học)

Quân đội chuyên nghiệp (Quân sự)

Hình học 1,144 Giảm 4% chi phí xây dựng

(tổng 6%)

Đặc sản ẩm thực (Kinh tế)
Chợ 2,376 Cho phép Thỏa thuận giao dịch Hình học (Kinh tế)

Văn hóa nước ngoài (Hải dương học)

Ngày lễ 6,048 Tăng sự 25 điểm hài lòng

và có nhiều hơn 50 cư dân

trong tất cả các thành phố của bạn

Chợ (Kinh tế)
Người giúp sức 13,440 Cho phép quá tải các nguồn tài nguyên Ngày lễ (Kinh tế)
Thước thủy cân bằng 21,000 Giảm giá 8% cho công trình xây dựng

(tổng 14%)

Người giúp sức (Kinh tế)
Quan chức 61,920 Cho phép một không gian

bổ sung trong xây dựng thị trấn

Thước thủy cân bằng (Kinh tế)
Cuộc sống thiên đường 320,400 +200 không gian nhà ở

+200 sự hài lòng trong thủ đô

Quan chức (Kinh tế)

Ngoại giao (Hải dương học)

Buồng thư (Khoa học)

Thuốc súng (Quân sự)

Tương lai kinh tế 439,200 +10 Sự hài lòng

+20 số công dân tối đa

trong mỗi thành phố.

Nhân với số cấp của công trình nghiên cứu này

Các nguyên tắc của Archimedes (Khoa học)

Đúc Canon (Quân sự)

Cuộc sống thiên đường (Kinh tế)

Phụ tùng súng ống (Hải dương học)

Thực chất về “Ngày lễ “
Cho phép quá tải xưởng cưa và các nguồn tài nguyên khác. Nó không hoạt động trong Học viện. Thêm được 50% công nhân trên giới hạn tối đa có thể cho đi khai thác các nguồn tài nguyên. Các công nhân này được bố trí tại phần màu đỏ ở cuối của thanh trượt màu xanh thông thường. Mỗi công nhân có năng suất bằng 25% công nhân bình thường. Nhờ đó, cứ 4 công nhân phụ trợ trong xưởng cưa sẽ khai thác thêm 1 đơn vị gỗ/giờ và 8 công nhân phụ trợ tại nguồn tài quí sẽ khai thác thêm 1 đơn vị xa xỉ/giờ


Khoa học Điểm nghiên cứu Hiệu quả Điều kiện
Giếng đào 32 +50 không gian nhà cửa <p>+50 hạnh phúc trong thủ đô -
Giấy 30 Tăng 2% điểm nghiên cứu Giếng đào (Khoa học)
Tình báo 352 Cho phép xây dựng Hầm trú ẩn

và đào tạo gián điệp

Giấy (Khoa học)

Của cải (Kinh tế)

Phát minh 896 Cho phép xây dựng Xưởng

(quân cụ)

Tình báo (Khoa học)

Máy ép rượu (Kinh tế)

Quân đội chuyên nghiệp (Quân sự)

Mực 1,144 Tăng 4% điểm nghiên cứu Phát minh (Khoa học)
Trao đổi văn hóa 2,904 Cho phép xây dựng Viện bảo tàng Mực (Khoa học)

Đặc sản ẩm thực (Kinh tế)

Giải phẫu học 6,048 Cho phép tuyển dụng bác sĩ

vào trại lính

Trao đổi văn hóa (Khoa học)
Thủy tinh 13,440 Cho phép sử dụng pha lê

để thúc đẩy tiến độ nghiên cứu

Giải phẫu học (Khoa học)

Chợ (Kinh tế)

Bút kĩ thuật 21,000 Tăng 8% điểm nghiên cứu Thủy tinh (Khoa học)
Chuyến bay của chim 67,080 Cho phép chế tạo Trực thăng

trong trại linh

Bút kĩ thuật (Khoa học)

[[Chính phủ ([[Quân sự)

Buồng thư 165,600 Giảm 1đv Vàng

/ phí cấp dưỡng

cho mỗi nhà khoa học

Chuyến bay của chim (Khoa học)

Người giúp sức (Kinh tế)

Buồng áp suất 213,600 Cho phép chế tạo tàu ngầm

trong xưởng tàu

Buồng thư (Khoa học)

Cuộc sống thiên đường (Kinh tế)

Công nghệ robot (Quân sự)

Các nguyên tắc của Archimedes 144,000 Cho phép chế tạo

Tàu đánh bom

trong Trại lính

Buồng áp suất (Khoa học)
Ngành khoa học tương lai 439,200 Tăng 2% điểm nghiên cứu. Các nguyên tắc của Archimedes (Khoa học)

Đúc Canon (Quân sự)

Cuộc sống thiên đường (Kinh tế)

Phụ tùng súng ống (Hải dương học)


Quân sự Điểm nghiên cứu Hiệu quả Điều kiện
Xưởng đóng tàu 24 Cho phép xây dựng Xưởng tàu -
Bản đồ 24 Giảm 2% phí bảo dưỡng <p> cho các chiến sĩ Xưởng đóng tàu (Quân sự)
Quân đội chuyên nghiệp 440 Cho phép huấn luyện Kiếm thủ

Giáp sĩ trong trại lính

Bản đồ (Quân sự)

Của cải (Kinh tế)

Bao vây 768 Cho phép xây dựng

cọc nhọn chiến đấu

trong trại lính

Quân đội chuyên nghiệp (Quân sự)

Tình báo (Khoa học)

Mật mã của Vinh quang 1,144 Giảm 4% phí bảo dưỡng

cho các chiến sĩ

Bao vây (Quân sự)
Đạn đạo 2,376 Cho phép huấn luyện Xạ thủ

trong trại lính

Mật mã của Vinh quang (Quân sự)

Đặc sản ẩm thực (Kinh tế)

Hệ thống đòn bẩy 5,376 Cho phép chế tạo máy bắn đá

trong trại lính

Đạn đạo (Quân sự)

Phát minh (Khoa học)

Chính phủ 10,080 Cho phép chiếm đóng Hệ thống đòn bẩy (Quân sự)

Chợ (Kinh tế)

Hậu cần 21,000 Giảm 8% phí bảo dưỡng

cho các chiến sĩ

Chính phủ (Quân sự)
Thuốc súng 67,080 Cho phép đào tạo các thiện xạ

trong trại lính

Hậu cần (Quân sự)

Thủy tinh (Khoa học)

Công nghệ robot 144,000 Cho phép chế tạo người khổng lồ

chạy bằng hơi nước trong trại lính

Thuốc súng (Quân sự)
Đúc Canon 213,600 Cho phép chế tạo thần công

trong trại lính

Công nghệ robot (Quân sự)

Lửa Hy Lạp (Hải dương học)

Tương lai quân đội 439,200 Giảm 2% lương cho binh lính Các nguyên tắc của Archimedes (Khoa học)

Đúc Canon (Quân sự)

Cuộc sống thiên đường (Kinh tế)

Phụ tùng súng ống (Hải dương học)


Biểu đồ nghiên cứu Ikariam phiên bản 0.3.5

TreeV035

So sánh giá cả nghiên cứuSửa đổi

Để trợ giúp bạn quyết định nhanh, bảng giá này sẽ cho biết giá cả của từng mục nghiên cứu.

ĐNC Hải dương học Kinh tế Khoa học Quân sự
8 Xưởng mộc Xưởng đóng tàu
12 Trang bị vũ khí Bảo tồn
24 Bảo trì tàu thuyền Ròng rọc Đào giếng Bản đồ
30 Giầy
112 Của cải
336 Phát triển Mày ép rượu Quân đội chuyên nghiệp
420 Tình báo
1,032 Văn hoá ngoại quốc Bao vây
1,204 Tăng năng suất khai thác
1,428 Phát minh
2,236 Hắc ín Hình học Mật mã của vinh quang
2,652 Mực
3,264 Thương trường Đạn đạo
3,672 Kiến trúc
4,320 Quang học
7,020 Lửa Hy lạp Hệ thống đòn bẩy
7,200 Lễ hội
8,694 Trao đổi Văn hóa
9,936 Đối trọng
10,764 Đặc sản ẩm thực
11,592 Chính phủ
14,952 Giải phẩu học
17,064 Ngoại giao
19,908 Trợ thủ Kỹ thuật về thuốc súng
21,360 Thủy tinh
25,632 Hải đồ Thước thuỷ cân bằng Hậu cần
31,968 Bút kỹ thuật
38,400 Động co bánh xe guồng nước Thuốc súng
46,848 Đường chim bay
48,000 Nhà máy ép rượu
93,240 Phụ tùng súng cối
106,560 Quan chức Công nghệ Robot
144,720 Buồng thư
209,040 Đúc canon
209,880 Buồng áp suất
241,200 Cuộc sống thiên đường
444,000 Các nguyên lý Archimedes
532,800 Tương lai hàng hải Tương lai kinh tế Tương lai quân đội
610,560 Tương lai khoa học
  • ĐNC: Điểm nghiên cứu