FANDOM


[sửa] Tài liệu

Bảng xếp hạng là một danh sách từng cá nhân người chơi với tổng số điểm so với trong khu vực, vị trí được xếp theo thứ tự giảm dần. Chúng được phân ra thành từng nhóm 100 vị trí. Có thể lựa chọn trình bày theo điểm số, hoặc theo vị trí thứ hạng, cũng có thể chọn theo "vị trí của mình" để tự động hiển thị 100 vị trí liền kề. Các vị trí riêng được đánh dấu bằng màu vàng, thành viên của một liên minh có màu xanh lá cây. Nếu hai hoặc nhiều người chơi có cùng một số điểm, ví dụ như thường xảy ra với lựa chọn các điểm số nhà khoa học, thì thành viên mới nhất đồng điểm sẽ được liệt kê ở trên cùng của dãy.


Điểm được sử dụng để xét chung về một người chơi qua một số khía cạnh của trò chơi. Người chơi cũng có thể xem điểm từng phần thông qua Bảng xếp hạng.

Tổng điểmsửa

Điểm này được tính thông qua: Số dân trong thành phố, số vàng dùng mua tàu chở hàng (Được tính theo giá gốc cho dù có giảm giá nhờ Đền thần Hermes).

 • Mỗi 1 Cư dân: 1 Điểm
 • 100 Mỗi100 Lượng mua S Cargo.png (Thuyền buôn): 1 Điểm
 • tổng các điểm khác: Điểm Xây dựng + Điểm Nghiên cứu nhân 2 + Điểm Quân sự

Tong\ diem = so\ dan + Diem\ Xay\ dung + Diem\ Quan\ su + 2\times\ Diem\ Nghien\ cuu + \frac{tong\ tien\ mua\ tau\ cho\ hang}{100}

Xây dựngsửa

Điểm này tính dựa trên lượng tài nguyên tiêu tốn cho các công trình.
Công thức này không bị ảnh hưởng bởi chi phí được giảm nhờ nghiên cứu Giếng đào, Hình học, Thước thủy cân bằngTương lai Kinh tế.

 • Mỗi 0,01 Gỗ: 0,01 Điểm
 • Mỗi 0,01 Hoa cương: 0,01 Điểm
 • Mỗi 0,01 Pha lê: 0,01 Điểm
 • Mỗi 0,01 Lưu huỳnh: 0,01 Điểm
 • Mỗi 0,01 Rượu Vang: 0,01 Điểm
Ví dụ, Học viện cấp 4 (gồm 257 257 Gỗ, 30 30 Pha lê) + Cảng giao dịch cấp 1 (gồm 17 17 Gỗ) cho ta (257\times0.01) + (30\times0.02) + (17\times0.01) = 3.34 điểm Xây dựng.

Cấp độ xây dựngsửa

Điểm này xác định nhờ tổng cấp độ các công trình của các thành phố.

 • Mỗi cấp - 1 Điểm

Khoa họcsửa

Điểm này xác định bởi số điểm nghiên cứu ( Ý tưởng) đã tiêu tốn cho các công trình nghiên cứu đã hoàn thành.

 • Mỗi 0,01 Ý tưởng: 0,01 Điểm
Ví dụ, Trang bị vũ khí (24 24 Ý tưởng) + Bảo tồn (20 20 Ý tưởng) = 44 44 Ý tưởng = 44\times0.01 = 0.44 điểm khoa học.

Cấp độ nghiên cứusửa

Điểm này xác định thông qua số lượng công trình nghiên cứu đã hoàn thành

Quân sựsửa

Điểm này được xác định hoàn toàn bởi số lượng tài nguyên chi tiêu trên mỗi đơn vị quân đang hoại động. Những đơn vị quân bị mất trông chiến tranh không tính.

 • Mỗi 0,02 Gỗ: 0,02 Điểm
 • Mỗi 0,02 Hoa cương: 0,02 Điểm
 • Mỗi 0,02 Rượu Vang: 0,02 Điểm
 • Mỗi 0,02 Pha lê: 0,02 Điểm
 • Mỗi 0,02 Lưu huỳnh: 0,02 Điểm
Ví dụ, một kiếm sĩ chi phí 28 28 Gỗ36 36 Lưu huỳnh. Mỗi kiếm sĩ sẽ cho bạn (28\times0.02)+(36\times0.02) = 1.28 Điểm quân đội.

Kho vàngsửa

Điểm này được xác định bởi số lượng vàng ( Lượng) sở hữu bởi người chơi.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên