FANDOM


[sửa] Tài liệu

Bảng xếp hạng là một danh sách từng cá nhân người chơi với tổng số điểm so với trong khu vực, vị trí được xếp theo thứ tự giảm dần. Chúng được phân ra thành từng nhóm 100 vị trí. Có thể lựa chọn trình bày theo điểm số, hoặc theo vị trí thứ hạng, cũng có thể chọn theo "vị trí của mình" để tự động hiển thị 100 vị trí liền kề. Các vị trí riêng được đánh dấu bằng màu vàng, thành viên của một liên minh có màu xanh lá cây. Nếu hai hoặc nhiều người chơi có cùng một số điểm, ví dụ như thường xảy ra với lựa chọn các điểm số nhà khoa học, thì thành viên mới nhất đồng điểm sẽ được liệt kê ở trên cùng của dãy.


Điểm được sử dụng để xét chung về một người chơi qua một số khía cạnh của trò chơi. Người chơi cũng có thể xem điểm từng phần thông qua Bảng xếp hạng.

Tổng điểmSửa đổi

Điểm này được tính thông qua: Số dân trong thành phố, số vàng dùng mua tàu chở hàng (Được tính theo giá gốc cho dù có giảm giá nhờ Đền thần Hermes).

 • Mỗi Icon citizen: 1 Điểm
 • 100 Gold small mua S Cargo (Thuyền buôn): 1 Điểm
 • tổng các điểm khác: Điểm Xây dựng + Điểm Nghiên cứu nhân 2 + Điểm Quân sự

$ Tong\ diem = so\ dan + Diem\ Xay\ dung + Diem\ Quan\ su + 2\times\ Diem\ Nghien\ cuu + \frac{tong\ tien\ mua\ tau\ cho\ hang}{100} $

Xây dựngSửa đổi

Điểm này tính dựa trên lượng tài nguyên tiêu tốn cho các công trình.
Công thức này không bị ảnh hưởng bởi chi phí được giảm nhờ nghiên cứu Giếng đào, Hình học, Thước thủy cân bằngTương lai Kinh tế.

 • Mỗi Wood small: 0,01 Điểm
 • Mỗi Marble small: 0,01 Điểm
 • Mỗi Crystal small: 0,01 Điểm
 • Mỗi Sulphur small: 0,01 Điểm
 • Mỗi Wine small: 0,01 Điểm
Ví dụ, Học viện cấp 4 (gồm 257 Wood small, 30 Crystal small) + Cảng giao dịch cấp 1 (gồm 17 Wood small) cho ta $ (257\times0.01) + (30\times0.02) + (17\times0.01) = 3.34 $ điểm Xây dựng.

Cấp độ xây dựngSửa đổi

Điểm này xác định nhờ tổng cấp độ các công trình của các thành phố.

 • Mỗi cấp - 1 Điểm

Khoa họcSửa đổi

Điểm này xác định bởi số điểm nghiên cứu ( Research small) đã tiêu tốn cho các công trình nghiên cứu đã hoàn thành.

 • Mỗi Research small: 0,01 Điểm
Ví dụ, Trang bị vũ khí (24 Research small) + Bảo tồn (20 Research small) = 44 Research small = $ 44\times0.01 $ = 0.44 điểm khoa học.

Cấp độ nghiên cứuSửa đổi

Điểm này xác định thông qua số lượng công trình nghiên cứu đã hoàn thành

Quân sựSửa đổi

Điểm này được xác định hoàn toàn bởi số lượng tài nguyên chi tiêu trên mỗi đơn vị quân đang hoại động. Những đơn vị quân bị mất trông chiến tranh không tính.

 • Mỗi Wood small: 0,02 Điểm
 • Mỗi Marble small: 0,02 Điểm
 • Mỗi Wine small: 0,02 Điểm
 • Mỗi Crystal small: 0,02 Điểm
 • Mỗi Sulphur small: 0,02 Điểm
Ví dụ, một kiếm sĩ chi phí 28 Wood small36 Sulphur small. Mỗi kiếm sĩ sẽ cho bạn $ (28\times0.02)+(36\times0.02) = 1.28 $ Điểm quân đội.

Kho vàngSửa đổi

Điểm này được xác định bởi số lượng vàng ( Gold small) sở hữu bởi người chơi.