FANDOM
Bảng xếp hạng là một danh sách từng cá nhân người chơi với tổng số điểm so với trong khu vực, vị trí được xếp theo thứ tự giảm dần. Chúng được phân ra thành từng nhóm 100 vị trí. Có thể lựa chọn trình bày theo điểm số, hoặc theo vị trí thứ hạng, cũng có thể chọn theo "vị trí của mình" để tự động hiển thị 100 vị trí liền kề. Các vị trí riêng được đánh dấu bằng màu vàng, thành viên của một liên minh có màu xanh lá cây. Nếu hai hoặc nhiều người chơi có cùng một số điểm, ví dụ như thường xảy ra với lựa chọn các điểm số nhà khoa học, thì thành viên mới nhất đồng điểm sẽ được liệt kê ở trên cùng của dãy.


The action points can also be interpreted as "Number of things you can do at the same time". You acquire a new action point for every 3 levels of the Town Hall. Action points are spent when trading, pillaging and blockading. Each action costs one action point, regardless of the numbers of units and ships involved, and the action point is returned when the action is finished.